Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Československá reforma 1968

Československá reforma 1968


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s událostmi souvisejícími s Československou reformou z roku 1968. Přináší je v chronologickém sledu od roku 1956 do 25. ledna 1969, kdy byl pohřben Jan Palach. Popisuje jednotlivé kroky a činy, které k reformě vedly, všímá si nálad ve společnosti a také uvádí zapojené osobnosti.

Obsah

1.
Rok 1956
2.
Ústava 1960
3.
1. pol. 60. let
4.
1967
5.
Leden 1968
6.
30. března 1968
7.
června 1968
8.
21. srpna 1968
9.
23. - 26. srpna
10.
28. srpna 1968
11.
16. ledna 1969
12.
25. ledna 1969

Úryvek

"Ústava 1960 – prohlášení ČSR na ČSSR – bylo konstatováno, že došlo k vybudování základů socialismu.

1. pol. 60. let: 1960
– amnestie – asi 8 000 lidí propuštěno z vězení, došlo k novým odhalením zločinů 50. let a kritice Stalinovy osobnosti
- snaha obyvatelstva po oživení tradic z minulosti, obnovení svazků s ostatní Evropou
- snaha uspokojit potřeby lidí v oblasti spotřebního – růst nelegálních obchodů, hospodářské kriminality
- snaha Státní bezpečnosti zabránit západním vlivům
- začínají rozpory mezi stranou a vládou i uvnitř KSČ samotné, objevuje se požadavek reforem
- ekonomika stagnuje – snaha o novou ekonomickou reformu – Ota Šik
- snaha kultury (spisovatelé, film, výtvarníci, hudba, herci) o autonomii
- demonstrace studentů – říjen 1967
- IV. Sjezd spisovatelů červen 1967 = kritika politických poměrů = vystoupení L. Vaculíka, M. Kundery, I. Klímy

1967 – společnost ČSSR dospěla do stádia, kdy bylo nezbytné řešení

leden 1968
– A. Dubček zvolen 1. tajemníkem ÚV KSČ, podporován reformní skupinou (O. Černík, O. Šik, F. Kriegel, J. Smrkovský,…) = ohlas v celé společnosti = tzv. „ Socialismus s lidskou tváří“
- vytváření nových společenských organizací – KAN, K-231 = oběti politických procesů.

30. března 1968 – prezidentem zvolen L. Svoboda, předseda parlamentu Josef Smrkovský
- základní směr dalšího vývoje naznačoval Akční program
- opor proti reformě uvnitř KSČ – V. Bilak, D. Kolier, A. Indra

7. června 1968 – nespokojenost s bojem proti pravici
- prohlášení 2 000 slov (autorem L. Vaculík) – obavy z nedůsledného prosazování reforem.
- události v Československu budí obavy u zemí Varšavského paktu – ČSSR varována před kontrarevolucí, vyslovena myšlenka o případném vojenském zásahu.
- SSSR charakterizuje poměry u nás jako nástup reakce
- Československá strana se odmítla sejít se členy bloku ve Varšavě – odpor proti nátlaku zvenčí
- několik předních funkcionářů KSČ však požádala sovětské politiky o vojenskou pomoc – tzv. zvací dopis = Bilak, Kolder, Indra"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová data jsou psaná tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4cfbff8bb6add.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Ceskoslovenska_reforma_1968.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse