Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Československo po roce 1948 - encyklopedie českých dějin 30/30

Československo po roce 1948 - encyklopedie českých dějin 30/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Zachycuje politický vývoj v Československu od února 1948 po sametovou revoluci 1989. Součástí textu jsou rozšiřující informace o vybraných zmíněných osobnostech a tématech. Předchozí část série naleznete zde Košický vládní program, ČSR v letech 1945 až 1948 - encyklopedie českých ději 29/30.

Obsah

1.
Vývoj po únoru 1948
1.1.
Nová ústava
1.2.
Politické procesy
2.
Reformující se společnost
3.
Okupace
4.
Počátek normalizace
5.
Krize strany a socialismu
6.
Doplňující informace
6.1.
Rada vzájemné hospodářské pomoci
6.2.
Měnová reforma
6.3.
Antonín Zápotocký
6.4.
Ludvík Svoboda
6.5.
Socialismus
6.6.
Hokejový týden

Úryvek

"Vývoj po únoru 1948
Po únoru 1948 obsadily milice sekretariáty nekomunistických stran, levicové menšiny v nich vytvořily akční výbory a „očistily“ své strany. Počet členů nekomunistických stran byl redukován. V obcích a závodech se zakládaly prokomunistické akční výbory, antikomunisté se odstraňovali z pracovišť, veřejných funkcí, armády a vysokých škol.

Nová ústava
V květnu 1948 je Ústavodárným národním shromážděním přijata nová ústava. Měla zaručovat demokratické svobody, právo na práci a vzdělání, soukromé podnikání do 50 zaměstnanců, to vše bylo ve skutečnosti potlačeno. Voleb 1948 se zúčastnila jednotná kandidátní listina (většinou komunisté), podle zfalšovaných výsledků získala Národní fronta 89% hlasů. Beneš abdikoval a prezidentem se stal Gottwald, v čele vlády stanul Antonín Zápotocký.
Protikomunistické demonstrace byly tvrdě potlačovány. Emigrovalo asi 25 000 lidí (např. Ferdinand Peroutka, Sergej Ingr, Rafael Kubelík). Zákon č. 231 právně i politicky zastřešil postup, který byl použit během únorových událostí proti odpůrcům komunismu. Zřizovaly se pracovní tábory pro nepohodlné osoby.
V hospodářství proběhla druhá vlna znárodnění, která zasáhla téměř 95% průmyslu. Začalo združstevňování vesnice, rolníci byli postihováni nesplnitelnými povinnými dávkami a za neplnění trestáni. Dělníci byli v podstatě připraveni o všechny prostředky k prosazení sociálních, mzdových a pracovních požadavků a práv. Odbory se dostaly do rukou komunistů. Roku 1949 se zřídila RVHP, která chtěla dosáhnout nezávislosti na kapitalistickém světě. Přijal se zákon o jednotných zemědělských družstvech. Investovalo se do odvětví s dlouhou výstavbou (těžký průmysl, vojenská výroba) na úkor spotřebního průmyslu a bytové výstavby. Převzala se sovětská soustava řízení a plánování, plán se vydává centrálně a direktivně, hlavním ukazatelem je hrubá výroba. Pětiletý plán v roce 1953 je víceméně splněn, ale za cenu těžkých ekonomických disproporcí a poklesu životní úrovně. Násilně se kolektivizuje. Měnová reforma z roku 1953 výrazně znehodnotila peníze."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f90389f53e4e.zip (58 kB)
Nezabalený formát:
CSR_1948_az_1989_enc_ces_dejiny.doc (106 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse