Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Grafická stránka jazyka - výukový list 12/16

Český jazyk: Grafická stránka jazyka - výukový list 12/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje základní pravopisné jevy českého jazyka. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Zvuková stránka jazyka - výukový list 11/16 a následující zde Český jazyk: Lexikologie I - výukový list 13/16.

Obsah

1.
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka
2.
Vlastnosti písemného projevu
3.
Základní pravopisné jevy
3.1.
Psaní i/y nebo í/ý v kořenech slov
3.2.
Psaní i/í nebo y/ý v předponách a příponách
3.3.
Psaní i/í nebo y/ý v koncovkách
3.4.
Psaní skupin bě, vě, mě, bje, vje, mně, pě
3.5.
Psaní ú, ů nebo u
3.6.
Psaní předložek s/se, z/ze
3.7.
Psaní předpon s-, z-, vz-
3.8.
Psaní velkých písmen
3.9.
Čárka

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6499df6f08f.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
Graficka_stranka_jazyka_cj_12.pdf (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse