Název Goodness Staženo

Český jazyk: Třídění slov, mluvnické kategorie jmen - výukový list 1/16

Přehledný výukový list seznamuje s rozlišením slovních druhů a mluvnickými kategoriemi jmen v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

349x

Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje stavbu souřadných a podřadných souvětí v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

214x

Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku zvláštností větné skladby a aktuálního členění výpovědi v českém jazyce. Prostor ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

189x

Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16

Přehledný výukový list představuje druhy syntaktických vztahů významových a větných členů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

176x

Český jazyk: Lexikologie I - výukový list 13/16

Přehledný výukový list seznamuje se základními pojmy a kategoriemi lexikologie. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získáván... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

167x

Český jazyk: Podstatná jména - výukový list 2/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen v českém jazyce. Představuje kategorii vzoru a jeho životné a neži... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

157x

Motivační dopis

Práce obsahuje shrnutí toho, co by měl splňovat motivační (průvodní) dopis, zadaný výchozí text a samozřejmě vlastní reakci - motivační dopis napsaný ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

152x

Český jazyk: Nauka o textu - výukový list 16/16

Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a kategorie nauky o textu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

131x

Český jazyk: Slovesa I - výukový list 5/16

Přehledný výukový list probírá funkce sloves a jejich mluvnické kategorie v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

130x

Český jazyk: Podstatná a přídavná jména - výukový list 3/16

Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje skloňování podstatných jmen a užívání přídavných jmen v českém jazyce. Ukazuje vzory skloňován... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Profi práce

129x
1  2  3  4  »