Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Nauka o textu - výukový list 16/16

Český jazyk: Nauka o textu - výukový list 16/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje základní pojmy a kategorie nauky o textu. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16.

Obsah

1.
Text
2.
Komunikace
3.
Záznam výpovědi v textu
4.
Jazyková výstavba textu
4.1.
Jazykové prostředky soudržnosti textu
4.2.
Způsoby navazování textu
4.3.
Členění textu

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f649e62aebd6.zip (60 kB)
Nezabalený formát:
Nauka_o_textu_cj_16.pdf (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse