Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce I - výukový list 9/16

Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce I - výukový list 9/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list předkládá obecné poznatky o jazyce, lingvistice, národních útvarech jazyka i jazykových rodinách. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16 a následující zde Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16.

Obsah

1.
Jazyk a řeč
2.
Jazykověda a její disciplíny
3.
Národní jazyk a jeho útvary
3.1.
Spisovné útvary jazyka
3.2.
Nespisovné útvary jazyka z hlediska teritoriálního
3.3.
Nespisovné útvary jazyka z hlediska sociálního
4.
Příbuznost jazyků

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6495d60832f.zip (61 kB)
Nezabalený formát:
Obecne_poznatky_o_jazyce_I_cj_9.pdf (65 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse