Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16

Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list sleduje vývoj českého jazyka a jeho současné tendence. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce I - výukový list 9/16 a následující zde Český jazyk: Zvuková stránka jazyka - výukový list 11/16.

Obsah

1.
Historický vývoj českého jazyka
1.1.
Praslovanština
1.2.
Hláskové změny na konci praslovanského období a počátku vývoje češtiny
1.3.
Změny v hláskoslovném a tvaroslovném systému češtiny
2.
Vývoj českého pravopisu
3.
Vývojové tendence současné spisovné češtiny
4.
Norma a kodifikace

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6497c12685f.zip (74 kB)
Nezabalený formát:
Obecne_poznatky_o_jazyce_II_cj_10.pdf (78 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse