Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Slovesa II a ostatní slovní druhy - výukový list 6/16

Český jazyk: Slovesa II a ostatní slovní druhy - výukový list 6/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list probírá funkce, členění a pravidla užívání sloves a neohebných slovních druhů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Slovesa I - výukový list 5/16 a následující zde Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16.

Obsah

1.
Slovesné tvary
2.
Příslovce
3.
Předložky
4.
Spojky
5.
Částice
6.
Citoslovce

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny. Součástí práce je tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f64929270f40.zip (64 kB)
Nezabalený formát:
Slovesa_2_ostat_slov_druhy_cj_6.pdf (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse