Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16

Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje stavbu souřadných a podřadných souvětí v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16 a následující zde Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce I - výukový list 9/16.

Obsah

1.
Stavba souvětí
2.
Druhy vět v souvětí
3.
Druhy souvětí
4.
Souvětí souřadné a jeho významové poměry
5.
Souvětí podřadné

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6494e022faf.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Stavba_souveti_cj_8.pdf (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse