Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16

Český jazyk: Syntaktické vztahy významové, větné členy - výukový list 7/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list představuje druhy syntaktických vztahů významových a větných členů v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Slovesa II a ostatní slovní druhy - výukový list 6/16 a následující zde Český jazyk: Stavba souvětí - výukový list 8/16.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Syntaktické vztahy významové
3.
Větné členy
3.1.
Podmět
3.2.
Přísudek
3.3.
Přívlastek
3.4.
Předmět
3.5.
Příslovečné určení
3.6.
Doplněk

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6493f74ce7e.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Syntak_vztahy_vyznam_vet_cleny_cj_7.pdf (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse