Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Zájmena, číslovky - výukový list 4/16

Český jazyk: Zájmena, číslovky - výukový list 4/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list objasňuje typy, funkce a užívání zájmen a číslovek v českém jazyce. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Podstatná a přídavná jména - výukový list 3/16 a následující zde Český jazyk: Slovesa I - výukový list 5/16.

Obsah

1.
Zájmena
1.1.
Osobní zájmena
1.2.
Zvratná zájmena
1.3.
Přivlastňovací zájmena
1.4.
Ukazovací zájmena
1.5.
Zájmena totožnosti
1.6.
Tázací zájmena
1.7.
Vztažná zájmena
1.8.
Neurčitá zájmena
1.9.
Skloňování zájmen
2.
Číslovky
2.1.
Číslovky základní
2.2.
Číslovky řadové, druhové, násobné

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny. Součástí práce je několik tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f625a61169c3.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Zajmena_cislovky_cj_4.pdf (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse