Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16

Český jazyk: Zvláštnosti větné skladby, aktuální členění, základy valenční syntaxe - výukový list 15/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelným způsobem objasňuje problematiku zvláštností větné skladby a aktuálního členění výpovědi v českém jazyce. Prostor patří i základům valenční syntaxe. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Lexikologie II, slovostavba - výukový list 14/16 a následující zde Český jazyk: Nauka o textu - výukový list 16/16.

Obsah

1.
Zvláštnosti větné stavby
2.
Odchylky od pravidelné větné stavby
3.
Věty s polovětnými konstrukcemi
4.
Aktuální členění výpovědi
5.
Věty podle postoje mluvčího ke skutečnosti
6.
Základy valenční syntaxe

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f649d7d437c2.zip (68 kB)
Nezabalený formát:
Zvlastnosti_vet_skladby_cj_15.pdf (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse