Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Český jazyk: Zvuková stránka jazyka - výukový list 11/16

Český jazyk: Zvuková stránka jazyka - výukový list 11/16


Kategorie: Čeština, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou předkládá pojmy a poznatky z oblasti zvukové stránky českého jazyka. Výklad je doplněn příklady. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Český jazyk: Obecné poznatky o jazyce II - výukový list 10/16 a následující zde Český jazyk: Grafická stránka jazyka - výukový list 12/16.

Obsah

1.
Fonetika a fonologie
2.
Vznik řeči
3.
Soustava českých hlásek
3.1.
Tvoření samohlásek
3.2.
Tvoření souhlásek
3.3.
Seskupování hlásek
4.
Spisovná výslovnost
4.1.
Výslovnost samohlásek
4.2.
Výslovnost souhlásek
5.
Slovní přízvuk
6.
Zvuková podoba věty

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Zpracováno formou odrážek. Důležité pojmy jsou tučně vyznačeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f6498c271094.zip (70 kB)
Nezabalený formát:
Zvukova_stranka_jazyka_cj_11.pdf (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse