Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Český trh práce v letech 1990 - 1995

Český trh práce v letech 1990 - 1995

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce definuje, co je to trh práce. Popisuje situaci v ČR v letech 1990 - 1995. Zabývá se demografickou situací, i transformací ekonomiky. Věnuje se problematice alokace výrobků a služeb, míře nezaměstnanosti a sociální skladbě.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Definice trhu práce
2.
Situace v ČR
2.1.
Demografická situace
2.2.
Transformace ekonomiky
2.3.
Alokace výrobků a služeb
2.4.
Míra nezaměstnanosti
2.5.
Sociální skladba
2.6.
Sektory ekonomiky
3.
Závěr

Úryvek

"Stát ovlivňuje trh práce také regulací mobility, a to především omezením možností cizích státních příslušníků pracovat v České republice tím, že uzavírá mezistátní smlouvy se zeměmi, odkud k nám směřuje pracovní síla a vydáváním povolení cizincům k pobytu a k práci u nás.Ale cizí státní občané pracují v ČR také ilegálně. Při analýze formování trhu práce v ČR je třeba brát v úvahu demografickou situaci, především zastoupení populace produktivního věku. Právě tento faktor ovlivňuje trh práce v současnosti velmi významně. V letech 1990 - 1994 se zvýšil počet obyvatel o pouhých 30 tisíc osob. Do pracovního procesu se však dostávají mladí lidé narození v letech 1973-1979.Do pracovního procesu vstupují velmi početně silné ročníky, zatímco do postproduktivního věku přicházejí lidé, narození ve třicátých letech, kdy byla porodnost nízká. Podíl obyvatel poproduktivního věku se v analyzovaném období nezměnil. Trh práce se vytvářel v období transformace ekonomiky, kterou představuje jednak restrukturalizace spojená se snižováním podílu primárního a sekundárního sektoru ekonomiky a růst terciéru, jednak transformaci vlastnických vztahů a převod majetků do soukromých rukou. Všechny tyto přeměny vyvolaly velké přesuny na trhu práce. Odhaduje se, že pracovní místo změnilo asi 1,5 milionu občanů. Předchozí vývoj ekonomiky ovlivňuje trh práce významně také alokací výrob a služeb. Vytváří regionální rozdíly v poptávce po pracovních silách, které jsou významné a ovlivňují regionální trhy práce. Také kvalita nabídky práce je ovlivněna regionálními možnostmi obyvatelstva získat kvalifikaci a vzdělání. Neduhy období řízené ekonomiky spolu s aspekty předchozího historického vývoje budou ovlivňovat trh práce i v dalších letech. Novým jevem je nezaměstnanost části obyvatelstva. Přechod k tržní ekonomice byl v ČR poznamenán poklesem počtu ekonomicky činných osob. Propuštěni byli především pracující důchodci. Významně se snížila ekonomická aktivita žen. Ze zaměstnání byly propuštěny matky s dětmi v počtu asi 240 tisíc nebo samy odešly do domácnosti.Po výkyvech v počtu ekonomicky činných i nezaměstnaných došlo v roce 1994 ke stabilizaci a míra nezaměstnanosti osciluje kolem tříprocentní hranice. V České republice se nezaměstnanost měří dvojím způsobem. Tyto propočty míry nezaměstnanosti zjišťují úřady práce a to:

a) z disponibilního zdroje pracovních sil, který vychází z údajů zjištěných statistickými orgány formou tzv. "výběrových šetření pracovních sil":
počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti= počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil + nezaměstnaní
Tento způsob se používá od 2.čtvrtletí 1994.

b) na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva: počet uchazečů o zaměstnání míra nezaměstnanosti= počet ekonomicky aktivních obyvatel

Tento ukazatel je ovlivněn tím, že je zde promítnuta vyjížďka a dojížďka obyvatel. Trh práce je významně ovlivněn sezónními výkyvy. Nezaměstnanost obvykle kulminuje na přelomu roku, protože podniky často propouštějí zaměstnance k 1.lednu. Na jaře a v létě se zaměstnanost zvyšuje, takže nezaměstnaných ubývá a jejich počet roste na podzim v souvislosti s nástupem na trh práce absolventů škol. Je zřejmý rozdíl v nezaměstnanosti mužů a žen. V průběhu let 1990-1995 měly ženy trvale na nezaměstnanosti vyšší podíl než muži, většinou představují 56-60% z celkového počtu nezaměstnaných. Tyto rozdíly v ekonomické aktivitě mužů a žen, vyšší ukazatele ženské nezaměstnanosti, ale i další nerovnosti, např. regionální rozdíly na trhu práce svědčí o tom, že tento trh není homogenní."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse