Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Chalkogeny - stručná charakteristika

Chalkogeny - stručná charakteristika


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice chalkogenů. Nejprve uvádí stručnou charakteristiku jejich fyzikálních a chemických vlastností, poté se zabývá jednotlivými prvky a jejich nejznámějšími sloučeninami, které jmenuje, a krátce popisuje.

Obsah

1.
Chalkogeny
1.1.
Stručná charakteristika 5. A skupiny
2.
Síra
3.
H2S
4.
SO2
5.
SO3
6.
Oxokyseliny

Úryvek

"6.A – CHALKOGENY – Oó Slečno Sejměte Tenkou Podprsenku

 6 valenčních elektronů ns2np4
 obecné vlastnosti:
 O – odlišné vlastnosti, nemá d-orbitaly
 S nekov - směrem dolu stoupá kovový charakter
 Se nekov - směrem dolu vzrůstá stálost nižších ox.č.
 Te kov - směrem dolu klesá elektronegativita
 Po kov

 podobnost S, Se a Te
 selan: H2Se x tellan: H2Te
 4 nejtypičtější ox. č.
 S -II II IV VI
 Se -II IV VI
 Te -II IV
 Po II IV

SÍRA
 žlutá, smradlavá látka
 v malé míře v přírodě: FeS2 (-pyrid), ZnS (-spulerid), PbS (-galenid), Cu2S (-choltuzín), BaSO4 (-barid), CaSO4 . H2O (-sádrovec), SO2 (-fosilní paliva –> ekologické problémy)
 různé alotropické modifikace
 kosočtverečná
 někdy přechází 1 v 2
 obě jsou tvořeny základní stavební jednotkou S8 – korunka
 za běžných podmínek kosočtverečná
 korunka stabilní do 160°C pod rozdělení vazby
 plastická síra – kolem 120°C, viskozní
 sirný květ – ochlazení sirných par"

Poznámka

Práce je založena převážně na vzorcích a reakcích. Čistého textu v práci je cca 0,5 strany.
Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497f2036b1422.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Chalkogeny_struc_char.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse