Charakteristika


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá vnitřní a vnější charakteristikou člověka, vyjádřením duševních vlastností, jejich využitím v literatuře a pracovním hodnocením.

Obsah

1.
Vnější a vnitřní charakteristika
2.
Duševní vlastnosti
3.
Pracovní hodnocení

Úryvek

“Charakteristika

- vnější rysy člověka, vnější popis = podoba
- vnitřní popis = vlastnosti, souhrn vlastností = povaha, povaha zachycená slovy = charakteristika

- vyjádření duševních vlastností:
a) přímo – přídavnými a podstatnými jmény (je veselý, sobec)
přirovnáními (chytrý jako liška)
b) nepřímo (přesvědčivější, lépe vystihne člověka) = uvádí se jeho obvyklá a oblíbená činnost, vypráví o jeho jednání, tato možnost zejména v umělecké literatuře

- v umělecké literatuře často hlavní myšlenka díla v charakteristice hrdiny a v tom, jak jsou charakterové vlastnosti člověka určeny společností a jak se v té společnosti projevují (Povídky malostranské – Neruda)
- v současné literatuře – popis přímo a souvisle, charakteristika ve vypravování, čtenář si představu o charakteru utvoří sám (z dílčích údajů)

- v praxi charakteristika = pracovní hodnocení
- je stručné, úplné, pravdivé, přesné, obsahuje tyto hlavní vlastnosti:
a) odborné znalosti, pracovní schopnosti, poměr k práci, pracovní výkon (IQ)
b) morální vlastnosti, vztah k druhým lidem, popř. účast na veřejném životě (EQ)
+ kým, kdy, kde a pro jaký účel vypracováno
- NE obraty typu: domníváme se, říká se, snad -› má být přesné
- vlastnosti vysvětleny příkladem
- musí být jasné kladné x záporné hodnocení"

Poznámka

Obsahově naprosto nedostačující. Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4814b1c9f0b8b.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse