Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Charakteristika hlásek

Charakteristika hlásek


Kategorie: Čeština

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, příspěvková organizace, Kralupy nad Vltavou

Charakteristika: Práce obsahuje charakteristiku všech hlásek abecedy.

Obsah

1.
Charakteristika všech hlásek

Úryvek

"A samohláska (vokál) krátká, střední, nízká
Á samohláska dlouhá, střední, nízká
B souhláska (konstanta) znělá (párová s P), retná, závěrová – ústní
C souhláska neznělá (nepárová – jedinečná), zubodásňová, polozávěrová
Č souhláska neznělá (nepárová), zubodásňová, polozávěrová
D souhláska znělá (párová s T), zubodásňová, závěrová – ústní
Dz souhláska znělá (nepárová), zubodásňová, polozávěrová
Dž souhláska znělá (nepárová), zubodásňová, polozávěrová
Ď souhláska znělá (párová s Ť), předopatrová, závěrová – ústní
E samohláska krátká, přední, středová
É samohláska dlouhá, přední, středová
F souhláska neznělá (párová s V), retná, úžinová – vlastní
G souhláska znělá (párová s K), zadopatrová, závěrová – ústní
H souhláska znělá (párová s CH), hrtanová, úžinová – vlastní
CH souhláska neznělá (párová s H), zadopatrová, úžinová – vlastní
I samohláska krátká, přední, vysoká
Í samohláska dlouhá, přední, vysoká
J souhláska znělá (nepárová), předopatrová, úžinová - vlastní
K souhláska neznělá (párová s G), zadopatrová, závěrová – ústní
L souhláska znělá (nepárová), zubodásňová, úžinová – boková
M souhláska znělá (nepárová), retná, závěrová – nosní
N souhláska znělá (nepárová), zubodásňová, závěrová – nosní
Ň souhláska znělá (nepárová), předopatrová, závěrová – nosní
O samohláska krátká, zadní, středová
Ó samohláska dlouhá, zadní, středová
Ou dvojhláska (diftong)
P souhláska neznělá (párová s B), retná, závěrová – ústní
R souhláska znělá (nepárová), zubodásňová, úžinová – kmitová
Ř souhláska znělá či neznělá (nepárová), zubodásňová, úžinová – kmitová
S souhláska neznělá (párová se Z), zubodásňová, úžinová – vlastní
Š souhláska neznělá (párová se Ž), zubodásňová, úžinová – vlastní
T souhláska neznělá (párová s D), zubodásňová, závěrová – ústní
Ť souhláska neznělá (párová s Ď), předopatrová, závěrová – ústní
U samohláska krátká, zadní, vysoká
Ú samohláska dlouhá, zadní, vysoká
V souhláska znělá (párová s F), retná, úžinová - vlastní
Z souhláska znělá (párová se S), zubodásňová, úžinová - vlastní
Ž souhláska znělá (párová se Š), zubodásňová, úžinová - vlastní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515ddcbb590ff.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_hlasek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse