Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika území Jičín

Charakteristika území Jičín

Kategorie: Biologie, Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává komplexní charakteristiku katastrálního území Jičína. Přibližuje jeho geologickou stavbu, geomorfologické, vegetační, hydrologické a klimatické poměry. Práce je rámována obecnými informacemi o světové litosféře a podnebí.

Obsah

1.
Litosférické desky a desková tektonika, pevninské štíty
2.
Geologická stavba – Jičín
2.1.
Obecná charakteristika území
2.2.
Charakteristika hornin
2.3.
Písek
2.4.
Bazanit
2.5.
Spraš
2.6.
Jílovec
2.7.
Štěrk
2.8.
Bazalt
2.9.
Shrnutí
3.
Geomorfologické poměry – Jičín
3.1.
Geomorfologická charakteristika katastrálního území Jičín
3.1.1.
Jičínská kotlina
3.2.
Geomorfologické lokality
3.2.1.
Zebín
3.2.2.
Čeřovka
3.3.
Geomorfologické tvary
3.3.1.
Lom
3.3.2.
Antropogenní val
3.3.3.
Zemník
3.3.4.
Skalní město – Prachovské skály
3.4.
Shrnutí
4.
Potenciální přirozená vegetace a biodiverzita – Jičín
4.1.
Potenciální přirozená vegetace na území Jičína
4.2.
Současná vegetace na území Jičína
4.3.
Shrnutí
5.
Hydrosféra – Jičín
5.1.
Charakteristika vodního toku Porák – Malý Porák
5.2.
Fyzickogeografické prostředí
5.3.
Shrnutí
6.
Klimatologie – Jičín
6.1.
Klimatická charakteristika území
6.2.
Porovnání údajů ze dvou meteorologických stanic
6.3.
Shrnutí
7.
Klimatická mapa světa: Köppenova klasifikace klimatu

Úryvek

"Geomorfologické poměry

Geomorfologická charakteristika katastrálního území Jičín
Jičínská kotlina
Přehled geomorfologických jednotek:
Provincie: Česká vysočina
Subprovincie: Česká tabule
Oblast: Severočeská tabule
Celek: Jičínská pahorkatina
Podcelek: Turnovská pahorkatina
Okrsek: Jičínská kotlina

Lokalita se nachází v Jičínské kotlině. Tato strukturně denudační sníženina leží v povodí toku Cidliny a je vytvořena na turonských písčitých slínovcích, slínovcích a vápnitých jílovcích s ojedinělými průniky třetihorních vulkanitů. Ploše pahorkatinný reliéf dna se vyznačuje rozsáhlými plošinami ukloněnými k jihu, kryopedimenty, mělkými, místy nesouměrnými údolími stromovité vodní sítě. K tvarovým dominantám patří kupovité a kuželovité neovulkanické suky. Význačnými body jsou Čeřovka (335m) a Zebín (401m. n.m.) Zebín je nejvyšším bodem Jičínské kotliny. Je to výrazný neovulkanický kuželovitý suk z komínové brekcie, vypreparované z křídových slínovců. Uprostřed suku je opuštěný lom.

Geomorfologické lokality
Zebín
Zebín (399,4 m) je třetihorní vulkanická kupa. Pro Zebín je nejvýznamnější geologickou dobou Terciér a konkrétně vulkanismus mladšího neogénu. Má poměrně nevelké stáří 7 mil. let. Tato relativní mladost způsobuje, že si podobné útvary zachovávají do značné míry svoje původní tvary. Ovšem došlo k poměrně významné erozi zejména svrchnokřídových hornin. Zebín, spolu s ostatními sopečnými elevacemi (ve formě zejména výtlačných kup, což svědčí o poměrně klidné sopečné činnosti) se významnou měrou podílejí na celkovém geomorfologickém uspořádání jičínské krajiny.
Zebín je tvořen nefelinickými bazanity. Při průniku vulkanických hornin křídovými sedimenty došlo ke kontaktní metamorfóze slínovců a vznikly uzavřené bloky porcelanitu s typickým povrchovým zvětráváním."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, fotografie a schéma, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24066
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse