Seminarky.cz > Životopisy > > > Charles Dickens - život a dílo

Charles Dickens - život a dílo


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný životopis tohoto anglického autora, a také chronologické seřazení bibliografie Charlese Dickense.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charles Dickens a jeho cesta životem
3.
Počátky literární tvorby
4.
Oliver Twist
5.
Další díla a společenské postavení
6.
Závěr

Úryvek

"Roku 1836 začal psát humoristický román na pokračování KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU. Tento román měl fenomenální úspěch, především díky další Dickensově výjimečné vlastnosti – jiskrnému humoru.
Zvláštností tehdejší doby, která do jisté míry ovlivnila celou Dickensovu tvorbu, byl zvyk vydávat romány na pokračování v sešitech či v novinách, a teprve podle jejich úspěchu jim dát knižní podobu. Aby se Dickens uživil, byl nucen každý měsíc odevzdat určitý počet stran románu, o němž někdy sám nevěděl, jak skončí. Přízeň čtenářů byla vrtkavá, a tak autor musel děj obohacovat novými a novými postavami. To je důvod, proč Dickensovy romány někdy představují složitý, téměř nepochopitelný propletenec. Kritici však při rozboru jeho díla zjišťují, že své romány dokonale promýšlel, že s postavami doslova žil, a pokud měly zemřít, trpěl spolu s nimi.
Roku 1837 začal vycházet román OLIVER TWIST, jehož námětem je autorovo celoživotní téma – tragický osud chudých dětí. Tento román se vyznačuje kritickým pohledem na soudobé instituce a silným sociálním soucítěním.
Téma trpících chudých dětí nalezneme také ve STAOŽITNÍKOVĚ KRÁMU v postavě malé Nelly. Dále ve slavném a Dickensově nejmilejším románu DAVID COPPERFIELD, který má místy autobiografický charakter. Toto téma se objevuje i v díle MALÁ DORITKA (1855), kde malá Amy vyrůstá ve vězení pro dlužníky.
Dickens byl na své postavení i oblibu u čtenářů velmi hrdý. Snad proto ho nadmíru mrzely útočné poznámky kritiků a závistivých autorů. Dickens však své odpůrce vždy překonal nějakým novým nápadem: MIKULÁŠ NICKLEBY (1838-9) si vzal na mušku zkostnatělé anglické školství, BARNABÁŠ RUDGE (1841) je historickým románem z protikatolických bouří v Londýně roku 1780. Z jeho dojmů z cesty do Ameriky vznikl román ŽIVOT A DOBRODRUŽSTVÍ MARTINA CHUZZLEWITA (1843-4).
Dalšími významnými díly jsou PONURÝ DŮM (1852-3) a NADĚJNÉ VYHLÍDKY (1860-1), romány velmi ceněné kritikou pro panoramatický a přitom detailní pohled na anglickou společnost.
Král anglických vypravěčů psal pro rozptýlení mezi velkými romány i množství povídek, z nichž nejznámější je VÁNOČNÍ KOLEDA.
Zemřel 9. června roku 1870 na mozkovou mrtvici. Po jednomyslném přání národa byl slavně pochován ve Westminsterském chrámě. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: litx0073.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Charles_Dickens.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse