Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemie: Objemový zlomek - sbírka příkladů 7/14

Chemie: Objemový zlomek - sbírka příkladů 7/14


Kategorie: Chemie, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 řešených úloh týkajících se objemového zlomku. Jednotlivé úlohy obsahují zadání a vyjádření veličin a jejich vztahů a provádějí komentovaný výpočet. Nakonec je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Chemie: Hmotnostní zlomek - sbírka příkladů 6/14 a následující zde Chemie: Rozpustnost - sbírka příkladů 8/14.

Obsah

1.
Vypočtěte objemový zlomek kyslíku v suchém vzduchu. V 1 m3 vzduchu je asi 210 litrů kyslíku.
2.
Vypočtěte objemový zlomek argonu v suchém vzduchu. V 1 m3 vzduchu je asi 9,3 litrů argonu.
3.
Vypočtěte objemový zlomek vody v 0,5 l roztoku NaCl, když hmotnostní zlomek NaCl v tomto roztoku je 10 %. Hustotu roztoku i vody považujte zjednodušeně rovnu 1 g/ml.
4.
Vypočtěte objemový zlomek ethanolu v roztoku, k jehož přípravě bylo použito 900 ml ethanolu a 1500 ml vody.

Úryvek

"Příklad 1
Vypočtěte objemový zlomek kyslíku v suchém vzduchu. V 1 m3 vzduchu je asi 210 litrů kyslíku.
Veličiny
Objem složky (kyslíku)..............................V(O2) = 210 l = 210 dm3 = 0,21 m3
Objem vzduchu......................................V = 1 m3
Objemový zlomek kyslíku........................... = ?
Vztahy
Objemový zlomek je definován jako podíl objemu složky ku objemu celku:
...............................................vztah (1)
Výpočet
Do vztahu (1) dosadíme za objem celku objem vzduchu a za objem složky objem kyslíku:

Odpověď
Objemový zlomek kyslíku v suchém vzduchu je 21 %.

Příklad 2
Vypočtěte objemový zlomek argonu v suchém vzduchu. V 1 m3 vzduchu je asi 9,3 litrů argonu.
Veličiny
Objem složky (argonu)..............................V(Ar) = 9,3 l = 9,3 dm3 = 0,0093 m3
Objem vzduchu......................................V = 1 m3
Objemový zlomek argonu........................... = ?
Vztahy
Objemový zlomek je definován jako podíl objemu složky ku objemu celku:
.............................................vztah (1)
Výpočet
Do vztahu (1) dosadíme za objem celku objem vzduchu a za objem složky objem argonu:

Odpověď
Objemový zlomek argonu v suchém vzduchu je 0,93 %."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511f8d8ceb0f1.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Objemovy_zlomek_Chemie_priklady_7.doc (56 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse