Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chlapec trpící dyslalií - pedagogická kazuistika

Chlapec trpící dyslalií - pedagogická kazuistika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kazuistika byla vypracována v rámci pedagogické praxe na základní škole a zabývá se chlapcem trpící dyslalií. Práce obsahuje krátké představení chlapce, anamnézu a také analýzu provedenou formou pozorování i rozhovoru. V závěru je přiloženo několik možných návrhů vedoucích ke zlepšení chlapcovy situace.

Obsah

1.
Adam S.
1.1.
Charakteristika
1.2.
Anamnéza
1.3.
Analýza
1.3.1.
Pozorování
1.3.2.
Rozhovor
1.3.3.
Co jsem se dozvěděla
1.4.
Závěr

Úryvek

"ADAM S.
o Charakteristika
Adam je devítiletý chlapec vzrůstu přiměřeného svému věku. Na první pohled vypadá úplně stejně jako ostatní chlapci. Má hezký batoh, přezůvky, svačiny, pití, školní pomůcky…
Rozdílu jsem si všimla hned první den, když ho pan učitel vyvolal – Adam mluví úplně jinak než ostatní děti. Kdybych ho pouze slyšela, myslela bych si, že se jedná o dítě ve věku okolo čtyř let … Místo „s“ říká „ž“, „c“ nahrazuje „š“ atd. Trpí tedy nejspíš dyslalií. Hodně zajímavé (tedy já osobně to považuji za něco zvláštního) jsou Adamovy diktáty, které jsem si okopírovala. Nepíše čárky a háčky.
o Anamnéza
Příčinou je možná nedostatečná péče rodičů. Nemají čas řešit jeho přípravu do školy a řeč.
Také mě napadlo, jestli nemůže být nahluchlý, ale to by určitě včas zjistil jeho lékař.
Na internetové stránce http://www.logopedonline.cz/ jsem jako možnou příčinu dyslalie našla toto – „Poruchy fonematického sluchu — tato porucha znamená, že vaše dítě nedokáže sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky (např. C — Č, S — Š, Z — Ž, apod.)“. Což by celkem odpovídalo, ale když pan učitel Adamovu výslovnost opravuje, většinou se mu to podaří (třeba po pěti pokusech) říct správně.
o Analýza
• Pozorování
Adámek je hodně roztěkaný. Mají-li děti zadanou nějakou práci, Adam se rozhlíží, ocumlává tužku, nůžky, zip u mikiny … Když už pracuje, jde mu to pomalu a nestíhá. Při soustředění vyplazuje jazyk – pokud to není prachobyčejný návyk, může to značit jeho nezralost (žádný jiný třeťák to nedělal – čekala bych to maximálně tak u prvňáčka, který píše svůj první diktát… ) nebo velkou snahu.
Je-li dotázán, reaguje většinou špatně, nebo hodně pomalu.
Ostatní děti ho berou celkem normálně. Když jsem dětem připravila práci ve skupinkách (kdy měly anglicky vyplňovat některé údaje o sobě), nikdo z děti v té, kde byl Adámek, mu nevěřil, že je mu už devět let. Bylo to nevinné provokování, ale jemu to hodně vadilo a odešel trucovat.
Adam se nepere, ke spolužákům se chová pěkně.
• Rozhovor
Adama jsem se ptala na logopedii a rodinu. Řekl mi, že na logopedii zatím nechodí, ale prý bude. Rodiče prý má oba – maminka byla na operaci s nohou a neví, kolik je jí přesně let. Tatínkovi je 72 a jezdí na „Koudelku“, což je prý nějaké městečko, kde má Adam štěňátko (to jsem mu vůbec nerozuměla a ani jsem to moc nepochopila). Rodiče nejsou rozvedeni.
Má tři starší sourozence – všem je přes dvacet let, takže nejspíš už bydlí sami a o Adama se nestarají.
• Co jsem se dozvěděla
Zeptala jsem se pana učitele, odkud pramení Adamovi problémy. Řekl mi, že chlapec je nejspíš z neúplné rodiny a maminka byla v poslední době nemocná, takže na Adama neměl nikdo moc čas a nechodil ani na logopedii, i když by měl.
V současné době už Adam alespoň nosí domácí úkoly a bývá i připraven na vyučování. Nedojde-li ke zlepšení řeči, Adam nepůjde do čtvrté třídy.

Mezi tím, co mi řekl Adam a pan učitel je rozdíl – třeba má maminka nového partnera, nebo se tatínek domů vrací jen na víkendy. Těžko říct."

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e7ef2db11386.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Chlapes_s_dyslalii_kazuistika.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse