Referáty pedagogika

Název Goodness Staženo

Univerzální rozvrh hodin 2011/2012 ke stažení zdarma v xls

Podrobný univerzální rozvrh hodin využitelný pro ZŠ, SŠ a VŠ ve formátu xls. Obsahuje dva listy, pro každé z pololetí/semestrů jeden. Součástí tabulky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Ostatní předměty

2497x

Chlapec trpící dyslalií - pedagogická kazuistika

Kazuistika byla vypracována v rámci pedagogické praxe na základní škole a zabývá se chlapcem trpící dyslalií. Práce obsahuje krátké představení chlapc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

2138x

Zásobník her- komunikační hry

Práce obsahuje zsobník her pro děti od 3 do 8 let. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika

1177x

Výchova dětí

Práce obsahuje úvahu ohledně výchovy dětí. Autorka v ní popisuje své zkušenosti, postupy, pokusy a jiné. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

925x

Univerzální rozvrh na 1. pololetí 2011/2012 ke stažení zdarma v pdf

Podrobný univerzální rozvrh hodin využitelný pro ZŠ, SŠ a VŠ ve formátu Adobe Acrobat. Tato část se týká druhého pololetí/semestru. Součástí tabulky j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Ostatní předměty

530x

Seminární práce z didaktiky pracovních činností- Ferda mravenec

Práce obsahuje přípravu na vyučování do školní družiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika

528x

Pohybové hry Zš

Práce popisuje pedagogické vedení dětí v hodině tělesné výchovy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie, Humanitní - ostatní, Tělesná výchova - sportovní činnosti, Pedagogika

510x

E-learning

Tato práce se zabývá e-learningem. Nejprve jej velmi stručně definuje, poté zmiňuje základní varianty e-learningu. Zamýšlí se nad jeho výhodami a nevý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika, Pedagogika, Ostatní předměty


487x

Specifické poruchy učení: dysortografie a dysgrafie

Tato práce se věnuje specifickým poruchám učení, dysortografii a dysgrafii. Seznamuje s projevy těchto poruch, s příčinami vzniku a představuje možnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

341x

Spartská výchova

Práce obsahuje kratší seminární práci na téma výchova ve Spartě. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

301x
1  2  3  »