Referáty pedagogika

Název Goodness Staženo

Chlapec trpící dyslalií - pedagogická kazuistika

Kazuistika byla vypracována v rámci pedagogické praxe na základní škole a zabývá se chlapcem trpící dyslalií. Práce obsahuje krátké představení chlapc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

1230x

Univerzální rozvrh hodin 2011/2012 ke stažení zdarma v xls

Podrobný univerzální rozvrh hodin využitelný pro ZŠ, SŠ a VŠ ve formátu xls. Obsahuje dva listy, pro každé z pololetí/semestrů jeden. Součástí tabulky... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Ostatní předměty

850x

Výchova dětí

Práce obsahuje úvahu ohledně výchovy dětí. Autorka v ní popisuje své zkušenosti, postupy, pokusy a jiné. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

426x

Specifické poruchy učení: dysortografie a dysgrafie

Tato práce se věnuje specifickým poruchám učení, dysortografii a dysgrafii. Seznamuje s projevy těchto poruch, s příčinami vzniku a představuje možnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

318x

E-learning

Tato práce se zabývá e-learningem. Nejprve jej velmi stručně definuje, poté zmiňuje základní varianty e-learningu. Zamýšlí se nad jeho výhodami a nevý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Počítače/informatika, Pedagogika, Ostatní předměty


296x

Zásobník her- komunikační hry

Práce obsahuje zsobník her pro děti od 3 do 8 let. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika

139x

Význam volného času

Práce popisuje náplň výchovně vzdělávacích zařízení, definuje vychovatele a vymezuje ho vůči učiteli. Věnuje se roli, kterou tato zařízení zaujímají v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

119x

Univerzální rozvrh na 1. pololetí 2011/2012 ke stažení zdarma v pdf

Podrobný univerzální rozvrh hodin využitelný pro ZŠ, SŠ a VŠ ve formátu Adobe Acrobat. Tato část se týká druhého pololetí/semestru. Součástí tabulky j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika, Ostatní předměty

118x

Spartská výchova

Práce obsahuje kratší seminární práci na téma výchova ve Spartě. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

104x

Logopedie

Práce se stručně zabývá logopedií. V úvodu charakterizuje komunikaci a zamýšlí se nad komunikačními schopnostmi člověka. Následně definuje logopedii j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

90x
1  2  3  »