Seminarky.cz > Životopisy > > > Christo Javacheff a Jean Claude

Christo Javacheff a Jean Claude


Kategorie: Umělecké obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Teto referát velmi stručně představuje představitele land-artu Christa Javacheffa a jeho manželku. Jádro práce je v obrazové příloze ukazující jednotlivá díla.

Obsah

1.
Život umělce a jeho manželky
2.
Díla v obrazech
2.1
Port Neuf v Paříži
2.2
Opona přes Grand Canon
2.3
Zabalené ostrovy (Treasure Islands)
2.4
Slunečníky v USA a Japonsku (Umbrellas)
2.5
Budova Berlínského Reichstagu z roku 1994

Úryvek

“Christo a Jeanne - Claude
Christo se narodil 13. června 1935 v Bulharsku jako Christo Javacheff.
Ve stejný den se v Casablance
narodila Jeane-Claude de
Guillebon.
Christo studoval malířství na Akademii umění v Sofii a strávil i rok studijního obytu v Praze v divadle E.F. Buriana.
V roce 1958 se usadil v Paříži,kde se potkal s Jeane-Claude a vytvořil první zahalení balíky.
O dva roky později se jim narodil syn Cyril.
Vyhovění požadavkům
1962-Železná opona (rok po postavení berlínské zdi)
1964 -přesídlil do New Yourku -> Zabalený pramen v Itálii, Kunsthjale v Bernu, dvě tuny balíkového sena , Zahalení budovy Musea of Contermporary Art, zahalení 100 000 metrů čtverečních pobřeží v Sydney
Analýza nákladů
1971-První plány na zahalení budovy Říšského sněmu v Berlíně
Zahalení Fóra Romána v Římě, mostu Potr Neuf v Paříži, první plány pro Surronded Island, The Umbrellas a The Mates pro Central park v New Yourku.
Naše silné stránky
Klíčové přednosti
Další kroky"

Poznámka

Práce ve formátu MS PowerPoint (*.ppt).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4846de75b55bb.zip (2131 kB)
Nezabalený formát:
Christo_a_Jean_Claude.ppt (2234 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse