Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Christopher Browning: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku - esej

Christopher Browning: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku - esej


Kategorie: Čeština, Dějepis

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Esej se zamýšlí nad knihou Christophera Browninga Obyčejní muži. Snaží se postihnout nejdůležitější momenty z této knihy. Nejdříve ji porovnává s knihou Daniela J. Goldhagena Hitlerovi ochotní katani, poté odpovídá na otázku, kdo to byl 101. záložní policejní prapor. Autorka popisuje nejen, co se dělo, ale také, co bylo úkolem tohoto praporu. Zamýšlí se nad podstatou vraždění.

Obsah

1.
Úvod
2.
Srovnání knihou Daniela J. Goldhagena
3.
Kdo to byl 101. záložní policejní prapor
4.
Co se dělo?
5.
Hledání podstaty vraždění
6.
Závěr

Úryvek

"Když si trochu pohraji se slovy, byly tyto „neobyčejné“ skutky napáchány „obyčejnými“ muži 101. záložního policejního praporu během konečného řešení v Polsku „obyčejem“ války, nebo byly tyto skutky „neobyčejné“ i v kontextu „neobyčejné“ nacistické války? Během mých úvah se pokusím dobrat se nějakého vlastního stanoviska k tomuto.
Nejpalčivější otazníkem daného tématu však podle mě je otázka: Může se toto „zvěrstvo“ kdykoli opakovat nezávisle na době, státě, národnosti jeho vykonavatelů? Je v lidstvu nějakým způsobem zakódovaná určitá legitimita takovéhoto zabíjení?
Christopher R. Browning zpracoval chování jedné průměrné policejní jednotky. Vybral si za objekt zkoumání 101. záložní policejní prapor, jak se můžeme dovědět již z podtitulu knihy. Browning se ve své knize snaží analyzovat, jakým způsobem a proč se chování a hodnoty vybraných „obyčejných“ můžu rázem změnily. Jeho závěry vyniknou především ve srovnání se závěry Daniela J. Goldhagena, se kterými Browning polemizuje v doslovu své knihy. Goldhagen při psaní části své knihy Hitlerovi ochotní katani vycházel ze stejných pramenů jako Browning. Ovšem zatímco Goldhagen se domnívá, že příslušníci 101. záložního policejního praporu vraždili Židy prostě proto, že byli vychováváni ve specifické tradici německého antisemitismu, přistupuje Browning k chování těchto mužů jako k obecně lidské zkušenosti. Nepopírá sice vliv antisemitismu na jejich chování, ale domnívá se, že pouze tím toto chování nelze vysvětlit. Čím jejich chování ale můžeme vysvětlit?
Ale co nám řekne příliš neříkající název 101. záložní policejní prapor. Tedy několik vět k přiblížení zkoumané skupiny. Jednalo se o široké spektrum jedinců od „nejobyčejnějších“ členů mužstva, z nichž většina nedosáhla žádného vyššího vzdělání, až po důstojnický sbor, kde se vyskytovaly příklady kariéristů, ale i mužů prostě vykonávajících rozkazy. Členové tohoto policejního praporu pocházeli z valné většiny z Hamburku, tedy nejméně nacifikovaného města v říši. Byli to otcové od rodin, kteří se k Pořádkové policii čili Ordnungspolizei přihlásili v naději, že válku místo na frontě stráví poblíž svých blízkých. Jejich věkový průměr byl 35 let, byli to tedy jedinci vyrůstající a dospívající dříve, než se Hitler dostal k moci. Většina z nich dříve bývala komunisty, socialisty nebo alespoň členy odborů. Toto vše mohlo hovořit pro to, aby se právě tito muži stali antinacisty.
Kde se tedy vlastně stala „chyba“, že právě tito muži prováděli to, co prováděli? Původně byla Pořádková policie odvelena do Generálního Gouvernementu, čili přímo nepřičleněné části Polska ovládaného nacistickým Německem, jako orgán pro dohlížení nad místní polskou policii. Jak se však vyvíjel plán konečného řešení, byla jim přisouzena úloha nová – udělat špinavou práci. A neudělali jí málo, na kontě mají tisíce zastřelených, protože nedokázali dojít na popraviště, tisíce popravených na popravištích, tisíce eskortovaných ve vlacích do koncentračních táborů. Celkem má tento prapor čítající přibližně 500 mužů na svědomí minimálně 83 tisíc nejen židovských životů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a94fb62df400.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Obycejni_muzi_esej.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse