Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chytré děti

Chytré děti


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce shrnuje vědecké poznatky o schopnostech dětí zhruba do 2 let věku a jejich nadprůměrné inteligenci. Tématicky je práce rozdělena podle věkových skupin, v závěru jsou poznatky stručně shrnuty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pět až šest měsíců
3.
Další období
4.
Výsledky a jejich použití

Úryvek

"PĚT AŽ ŠEST MĚSÍCŮ
V tomto věku už dítě čile komunikuje svým způsobem s okolním světem. Vyjadřuje překvapení, radost, frustraci a spoustu dalších citů a pocitů. Dobře se vyvíjející dítě by mělo jasně vyjadřovat potěšení, když spatří obličeje rodičů nebo známých. Pokusy dokázaly, že šestiměsíční dítě má obrovskou pozorovací schopnost a dokáže rozlišovat detaily. Například rozezná fotografii jednoho šimpanze od fotografie jiného. V tomto věku prý dokáže rozeznat i dva různé šimpanze v zoologické zahradě. Tato schopnost s přibývajícími měsíci mizí. V devíti měsících už to dítě nedokáže. O to lépe však umí rozeznávat obličeje lidí. V šesti měsících dítě také rozezná základní zvuky většiny jazyků. Tuto schopnost rovněž ztrácí zhruba v roce, když začne mluvit jen jedním - rodným jazykem.

DALŠÍ OBDOBÍ
V deseti měsících se děti snaží zachytit pohled rodičů, upoutat jejich pozornost. Natahují ruce, když chtějí do náručí, a prakticky dokážou beze slov vyjádřit všechny své požadavky i city. Od devíti měsíců se rozdíly v temperamentu jasně odrážejí i v různé mozkové aktivitě. Zakřiknuté, stydlivé dítě například prokazuje zvýšenou aktivitu v levém předním mozkovém laloku. V osmnácti měsících si batolata už sama sebe velmi dobře uvědomují a zažívají velmi složité city, jako je pýcha nebo vzdor. Vztah k rodičům by měl být v tomto věku v ideálním případě tak otevřený, aby je dítě mohlo beze strachu o cokoliv požádat."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480bb33023f50.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Chytre_deti.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse