Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Cíle a úkoly atletiky na jednotlivých stupních škol

Cíle a úkoly atletiky na jednotlivých stupních škol


Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: 1.-2. ročník - běh, skok, hod, co by měl žák vědět. 3.-5. ročník - běh, skok, hod, co by měl žák vědět. 6.-9. ročník - běh, skok, hod, co by měl žák vědět. Na co je v jednotlivých fázích kladen význam. Rozšiřující učivo.

Obsah

1.
-2. ročník
2.
3.-5. ročník
2.1.
Co by měl žák vědět
3.
6.-9. ročník
3.1.
Co by měl žák vědět
4.
Rozšiřující učivo

Úryvek

"1.-2. ročník
- pojmy týkající se běhů, skoků a hodů, názvy částí atletického hřiště, zjednodušené startovní povely a signály, vhodné oblečení a obuv, bezpečnost
- průpravná cvičení pro ovlivňování běžecké rychlost, běžecké vytrvalosti, odrazové síly a obratnosti

běh
- rychlý běh na 20 až 60 m
- běh v terénu do 10 minut
- základy nízkého a polovysokého startu
skok
- skok do dálky z rozběhu (odraz z pásma), 3-4 dvojkroky
- spojení rozběhu s odrazem
hod
- hod míčkem z místa, z chůze
Co by měl žák vědět
- že skoky, běhy a hody jsou vedle plavání nejvhodnějšími přirozenými činnostmi, které všestranně ovlivňují organismus
- zná základní pojmy a atletické disciplíny
- zná pravidla bezpečnosti a dodržuje je
- zná základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu míčkem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fb2cd66ac02.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
atletika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse