Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Činnost pojišťoven a základní pojišťovací produkty

Činnost pojišťoven a základní pojišťovací produkty


Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s principem fungování pojišťoven a charakterizuje životní i neživotní pojišťovací produkty. Nastiňuje nejprve obsah zákona č. 363/1999 Sb., který vymezuje legislativní rámec pro podnikání pojišťoven, a načrtává stručně princip činnosti pojišťoven. Stěžejní část práce zachycuje v hlavních bodech podstatu, vlastnosti a účel základních pojišťovacích produktů, jejichž seznam je uveden v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů
2.
Jak pojišťovny fungují
3.
Základní druhy pojištění osob
4.
Pojišťovací produkty
4.1.
Kapitálové životní pojištění
4.2.
Důchodové pojištění
4.3.
Penzijní připojištění
4.4.
Úrazové pojištění
4.5.
Cestovní pojištění
4.6.
Povinné ručení
4.7.
Havarijní pojištění
4.8.
Pojištění majetku
4.9.
Pojištění domácnosti
4.10.
Pojištění nemovitostí
4.11.
Pojištění odpovědnosti za škody
4.12.
Pojištění právní ochrany
4.13.
Základní rozdělení zdravotního pojištění
4.13.1.
Zákonné zdravotní pojištění
4.13.2.
Soukromé zdravotní pojištění
4.14.
Pojištění pro právnické osoby
4.14.1.
Pojištění malých a středních podnikatelů
4.14.2.
Pojištění průmyslu a podnikatelů

Úryvek

"Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů
Vymezuje legislativní rámec pro podnikání pojišťoven a vychází ze směrnic Evropské unie. Povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti vydává Ministerstvo financí ČR a jsou zde také uvedeny podmínky k jeho získání. V zákoně o pojišťovnictví je uvedeno co je to pojišťovna, za jakých podmínek může provozovat pojišťovací a zprostředkovatelskou činnost, vymezuje orgány, které konají státní dozor nad činností pojišťoven, a dále povinnosti poskytovat informace o hospodaření a o službách, povinnost mlčenlivosti, postup při odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti, sankce a přestupky a postup při likvidace pojišťovny. Součástí zákona je příloha A – soubor pojistných odvětví vztahujících se k životnímu pojištění a příloha B – soubor pojistných odvětví v neživotním pojištění.

Jak pojišťovny fungují
Základem fungování pojišťoven je výběr dohodnutých finančních částek - pojistného od vlastních klientů - pojistníků a pojištěnců. Z těchto finančních částek je vytvářena tak zvaná pojistná rezerva. V okamžiku, kdy se některému klientovi přihodí nějaká událost, na kterou uzavřel pojistnou smlouvu, je mu vyplacena příslušná část této pojistné rezervy. Část vybraného pojistného si ponechá pojišťovna a z ní kryje své provozní náklady.

Základní druhy pojištění osob, které nabízejí komerční pojišťovny:
Životní pojištění x Penzijní připojištění
Úrazové pojištění
Cestovní pojištění
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Zdravotní pojištění

Kapitálové životní pojištění
Životní kapitálové pojištění (KŽP) představuje kombinaci pojištění pro případ smrti (nebo dožití) a spoření. Životní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro případ smrti a zároveň spoření. To znamená, že část z placeného pojistného je určena na pokrytí rizika smrti a část je pojišťovnou připisována ve prospěch klienta na tzv. kapitálovou hodnotou. Tuto kapitálovou hodnotu pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě smrti klienta je pojišťovna povinna vyplatit jak kapitálovou hodnotu pojištění, tak pojistnou částku pro případ smrti. V případě, že se klient dožije konce pojištění, vyplatí pojišťovna klientovi kapitálovou hodnotu pojištění.
Cílem životního pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti klienta. Zejména je vhodné pro živitele rodin, kdy smrtí přijde zbytek rodiny o podstatnou část příjmů. Životní pojištění tak pomůže alespoň částečně vyrovnat tuto ztrátu. Životní pojištění nemůže uzavřít každý. Pojišťovna se snaží minimalizovat počet pojistných plnění (v případě smrti klienta) a své klienty pečlivě vybírá podle zdravotních rizik, které klient uvede při uzavírání smlouvy. Podle novely Zákona o daních z příjmů z konce roku 2000 je placené pojistné odpočitatelné od základu daně. Maximální výše částky odečitatelné od základu daně je 12 000 Kč ročně.

Důchodové pojištění
Jedná se o jednu z forem kapitálového životního pojištění, které je v nabídce některých komerčních pojišťoven. Základním cílem důchodového pojištění je zvýšení životního standardu v seniorském věku. Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.
Po uplynutí pojistné doby pojišťovna vyplatí pojistnou částku přímo pojištěnému, a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu. Výplata naspořené částky může mít různou podobu – výplata důchodu ve zvolených periodách nebo výplata důchodu po stanovený počet let. Délka trvání pojištění a výše pojistné částky záleží na přání klienta, přičemž konec pojištění bývá stanoven zpravidla dosažením věkové hranice 50-70 let. Protiinflační program zaručuje ochranu nastřádaných peněz (o míru inflace se zvyšuje výše pojistného i pojistné částky, takže uložené finanční prostředky neztrácejí na hodnotě)
Nezaměňovat s penzijním připojištěním. Na důchodové pojištění, na rozdíl od penzijního připojištění, se ze státního rozpočtu neposkytují státní příspěvky!"

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru, své zdroje uvádí, ale v textu přímo necituje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22643
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse