Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Číselné soustavy

Číselné soustavy


Kategorie: Počítače/informatika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323, Domažlice

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou maturitní otázku na téma číselné soustavy. Rozebírá použití soustav, převody mezi soustavami, charakteristika soustav, využití v informatice.

Obsah

1.
Číselné soustavy

Úryvek

"ŠESTNÁCTKOVÁ (hexadecimální)
- hexadecimální zápis se používá v oblasti informatiky, např. pro adresy v operační paměti
- hexadec. čísla se zapisují pomocí číslic 0-9 a písmen A-F (= 10-15 )
Převody
a) do desítkové
z binární 101 (=22 21 20) = 1*22 + 0*21 + 1*20 = 5
z hexadecimální 1 F (=161 160) = 1*161 + F*160 = 16+15 = 31

b) z desítkové
do binární 123 : 2 = 1111011 do hexadecimální 123 : 16 = 7 11 = 7 B
61 : 2 = 30 1 7
30 : 2 = 15 0
15 : 2 = 7 1
7 : 2 = 3 1
3 : 2 = 1 1
1 : 2 = 0 1Osmičková (oktalová, oktální) soustava je číselná soustava o základu 8, která (v tradičním zápisu) může obsahovat cifry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.Díky tomu, že je oktální soustava snadno převeditelná do binární soustavy (8 je mocninou dvojky), často se používala v oblasti informatiky. Příkladem může být nastavení přístupových práv v některých operačních systémech.
desítková- Tato číselná soustava je dnes nejužívanější jak v občanském životě, tak ve vědě a technice. V dřívějších dobách se používaly i soustavy s jiným základem, např. dvacítková, šedesátková nebo dvanáctková. Se šedesátkovou, zavedenou Sumery, se setkáváme při měření času a úhlů. Nově však nachází uplatnění některé jiné soustavy, např. dvojková, osmičková nebo šestnáctková, které jsou používány ve výpočetní technice a v informatice."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e9b89d47b6c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
03_Ciselne_soustavy.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse