Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Čistírna odpadních vod v Městci Králové

Čistírna odpadních vod v Městci Králové


Kategorie: Vodní hospodářství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá čistírnou odpadních vod v Městci Králové. Čistírnu stručně charakterizuje. Věnuje se procesu čištění, v rámci kterého si všímá přitékání odpadní vody, jejího provzdušňování, samotného čisticího procesu, kalu a kalojemu, hrubých a jemných česel a přečištěné odpadní vody. Závěr patří procentuální úspěšnosti dané čistírny.

Obsah

1.
Čistírna odpadních vod v Městci Králové
2.
Proces čištění
2.1.
Přitékání odpadní vody
2.2.
Provzdušňování
2.3.
Samotný čisticí proces
2.4.
Kal a kalojem
2.5.
Hrubé a jemné česle
2.6.
Přečištěná odpadní voda
3.
Úspěšnost čistírny

Úryvek

"Čistírna odpadních vod v Městci Králové

Tato čistička byla vybudována v roce 1984 a byla dokončena a plně v průběhu od roku 1987. Objem vody, která do čističky natéká je přibližně 700 m3 za den. Když prší, tak se objem vody 3x až 4x zvýší.
Nejdříve je odpadní voda přivedena potrubím do první komory, kde dochází k zachycení plovoucích nečistot a k usazení těžkých částic. Odpadní voda postupně přetéká do aktivační nádrže, kde dochází k procesu biologického čištění.
Provzdušňováním je zajištěno míchání obsahu nádrže i dodávání kyslíku, který zajišťuje okysličování vody a dobré životní podmínky pro aktivovaný kal.
Samotný čistící proces probíhá ve dvou nádržích v usazovací a aktivační. Z aktivační nádrže odtéká směs odpadní vody a aktivovaného kalu do usazovací nádrže, kde se kal na dně usazuje a je odčerpáván mamutkou zpět do aktivační nádrže. Mamutka má zhruba 25m3 a čistí se jednou za tři měsíce.
Kal lze výhodně použít, a proto se vozí do Nymburka, kde ho lisují a postupně se mění v kompost, který se využije pro zemědělské účely.
Kalojem má 128m3 a čistí kal. Průtokový žlab měří kolik vody přiteče do čistírny. Většina odpadní vody přitéká z koupaliště a ze všech domácností ve městě.
Jemné česle jsou zařízení, která jsou důležitá k odstraňování drobných nečistot např. listí a větviček.
Opakem jemného česla je hrubé česlo, které zachycuje hrubé nečistoty např. kamení.
Tato čistička je navržena přibližně pro 5200 obyvatel.
Přečištěná odpadní voda odtéká do rybníků a do Štítarského potoka. Slouží jako užitková voda.
Procentuelní úspěšnost této čističky je zhruba 95% a kontrola přečištěné vody probíhá jednou za tři měsíce."

Poznámka

Nutná následná kontrola textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fcfa08ba95e.zip (67 kB)
Nezabalený formát:
Cistirna_odpadnich_vod_v_Mestci_Kralove.doc (103 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse