Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Přírodní vědy > Vodní hospodářství

Referáty vodní hospodářství

Název Goodness Staženo

Čistírna odpadních vod v Liberci - esej

Práce esejovitého charakteru představuje, kam spadá čistírna odpadních vod v Liberci, jaký je její význam a účel, dále pak je popsán princip fungování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie, Vodní hospodářství

411x

Protržená přehrada

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

321x

Čistírna odpadních vod v Městci Králové

Práce se zabývá čistírnou odpadních vod v Městci Králové. Čistírnu stručně charakterizuje. Věnuje se procesu čištění, v rámci kterého si všímá přitéká... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

176x

Odpadní voda a její čištění, Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava-Přívoz

Práce se zabývá odpadní vodou, jejím čištěním a Ústřední čistírnou odpadních vod Ostrava-Přívoz (ÚČOV). Tu charakterizuje a zmiňuje druhy odpadních vo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství


69x

Voda a její důležitost pro člověka - esej

Tato práce se zamýšlí nad tím, jaké problémy jsou v současnosti spojeny s koloběhem vody v přírodě a lidskou závislostí na vodě. Zaměřuje se na zmenšo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství, Přírodní - ostatní

41x

Problematika čištění odpadních vod

Práce shrnuje informace ze semináře Problematika čištění odpadních vod. Zabývá se legislativními předpisy čištění odpadních vod v ČR a Moravskoslezské... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

35x

Vodní dílo Fláje

Tato práce seznamuje s vodním díle Fláje. Informuje nejen o historii, ale také statickém řešení. Uvádí podrobný technický popis, a charakterizuje funk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Vodní hospodářství

23x

Protržená přehrada na Bílé Desné

Autor nás seznamuje s historií protržení přehrady na Bílé Desné. Práce začíná popisem výstavby přehrady, pokračuje datací kolaudace a dále detailně vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Historie, Vodní hospodářství

20x

Přehrada Bedřichov

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

10x

Přehrada Harcov

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Vodní hospodářství

9x
1  2  »