Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Člověk člověku vlkem - esej o vývoji vztahů mezi lidmi

Člověk člověku vlkem - esej o vývoji vztahů mezi lidmi


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento maturitní sloh se zabývá výrokem Thomase Hobbese z několika úhlů. Nejprve poukazuje na Hobbesova východiska a sociální situaci ve společnosti jeho doby. Poté přenáší výrok do současného světa a poukazuje na problematické oblasti dnešního chování a soužití. Zamýšlí se také nad tím, zda je jádro výroku pravdivé.

Obsah

1.
Pozadí výroku, Hobbes a jeho doba
2.
Současnost
2.1
Vztahy v globalizovaném světě
2.2
Politická kultura
3.
Jak se chová vlk k vlkovi?
4.
Současné špatné vztahy
5.
Generační vztahy
6.
Vliv společnosti na jedince

Úryvek

“Vztahy mezi lidmi se vyvíjely, vyvíjí a vyvíjet se budou. Změnil se i vztah mezi rodiči a dětmi, dokonce velmi rychle v poslední době. V mládí našich praprarodičů, tak před sto lety, byli rodiče pro své děti velkou autoritou. Děti jim vykaly a líbaly ruce při odchodu do školy, jak jsem to četla v jedné knize z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Dnešní mládež si tohle nedokáže představit, abych pravdu řekla, tak si to nedokážu představit ani já. Ale alespoň ta „moje“ generace ještě nějakou úctu ke generaci předchozí má, protože když mi maminka, učitelka na základní škole, vypráví, jak se někteří žáci chovají, říkám si, že jestli to takhle půjde dál, úcta mezi lidmi se vytratí docela a nám zůstanou jen oči pro pláč. I když - nám možná ještě ne, ale našim potomkům určitě. Proto bych chtěla na čtenáře téhle eseje apelovat, aby se snažili být dobrým příkladem pro své děti a měli by je naučit správnému chování a to i za cenu přísnosti, protože znalost, nebo spíše umění slušného chování je to, co lidem často chybí.
Novodobá společnost se sice snaží lecjakými zákony a nepsanými etickými pravidly přirozené chování lidí ovlivňovat, to je taky jeden z důvodů dnešní psychické vyspělosti lidí. Každý umí číst a psát, je samozřejmostí, že civilizovaný člověk dnes ovládá několik jazyků, protože možnost cestování mu rozšiřuje obzory ještě více. Člověk jednadvacátého století umí mnoho věcí, které člověk v dávných dobách neuměl, dokonce má k dispozici neuvěřitelné množství technických vynálezů, které si před několika stovkami let lidé nedokázali ani představit. V této technické „divočině“ bychom si ale měli uvědomit, že nesmíme zapomenout na dobré vztahy mezi lidmi, abychom nakonec neustálými spory sami sebe nezničili a neskončili v lese jako ti vlci."

Poznámka

Text jen naznačuje některé myšlenky, ale nechává je nedořešené a sklouzává po povrchu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a375b653ada9.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Clovek_cloveku_vlkem.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse