Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Člověk v tísni - charakteristika organizace

Člověk v tísni - charakteristika organizaceKategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text velmi stručně představuje obecně prospěšnou společnost Člověk v tísni. Seznamuje s jejím vznikem a činností. Přibližuje nejen programy sociální integrace a humanitární a rozvojovou pomoc, ale také informuje o informačních a vzdělávacích projektech. Zmiňuje i problematiku lidských práv a demokracie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik organizace
3.
Činnost organizace
4.
Programy sociální integrace
5.
Humanitární a rozvojová pomoc
6.
Informační a vzdělávací projekty
7.
Lidská práva a demokracie

Úryvek

"První projekt na pomoc lidem zakladatelé realizovali v květnu roku 1992, tehdy ještě pod názvem Nadace Lidových novin. V únoru 1994 byl název změněn na Nadaci Člověk v tísni. A v dubnu 1999 byla zaregistrována jako obecně prospěšná společnost.

Člověk v tísni realizuje humanitární pomoc, dlouhodobé projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí a realizovala rozvojové projekty v různých zemích Evropy, Asie i Afriky.

Také působí v České republice, například odstraňování následků ničivých povodní, které zasáhly velkou část Česka v roce 2002, se stalo nejrozsáhlejší operací v historii této společnosti. Další její činností je terénní sociální práce ve stále se zvětšujících českých „sociálních ghettech“. A také podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám.

Úzce spolupracuje s českými médii, čímž usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitním režimem a o globálních problémech současného světa. Od roku 1999 každoročně pořádá mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Samozřejmě spolupracuje s širokým spektrem partnerů, institucí, kulturních spolků, mezinárodních agentur, nevládních organizací a medií.

Programy sociální integrace
Skoro v každém městě v ČR najdeme sídliště, ulici nebo dům, kde bydlí ti nejchudší obyvatelé. Ve špatných bytových podmínkách tu žijí lidé, kteří jsou často dlouhodobě nezaměstnaní a tím pádem odkázaní na sociální dávky. Dříve se tato místa nazývala romskými enklávami, dnes se používá označení sociálně vyloučené lokality. A těmito lokalitami se pracovníci Člověka v tísni zabývají již od roku 1999. Tyto terénní programy probíhají prostřednictvím sociálního poradenství a asistence při problémech s bydlením, nezaměstnaností nebo zadlužeností. V dalších letech se nabídka rozšířila o právní a pracovní poradenství, doučování, službu sociálního asistenta policie a služby nízkoprahových zařízení, kde mohou děti těchto rodin smysluplně trávit volný čas.
V létě 2006 vznikly Programy sociální integrace, které nabízejí komplexní a vzájemně provázaný balíček služeb určený sociálně vyloučeným jedincům či rodinám. Dnes jsou ve více než 50 městech a obcích v ČR."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://www.peopleinneed.cz/index2.php?id=176; http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=113; http://clovekvtisni.cz/index2.php?id=115; http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?id=116.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ac3649d3b96b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Clovek_v_tisni.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse