Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Co je to zač, ta bytost člověk? - esej

Co je to zač, ta bytost člověk? - esej


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi zajímavý pohled do minulosti a hledání kořenů otázky podstaty člověka ve třech základních vzájemně se prolínajících oblastech: Člověk jako živočich, člověk z pohledu psychologicko-filosofického a člověk jako tvor společenský.

Obsah

1.
Pohled do minulosti a hledání kořenů
2.
Na co během své poutě přišel
2.1.
Člověk jako živočich
2.2.
Člověk z pohledu psychologicko-filosofického
2.3.
Člověk jako tvor společenský
3.
Závěr

Úryvek

"1)Člověk jako živočich
Objasnění principů fungování lidského těla, poznatky biologie, fyziologie, medicíny a jiných disciplín, odpověděly na mnohé z otázek o člověku. Již v dobách starověku (medicína ve starověké Číně) člověk dosáhl pozoruhodné úrovně znalostí v těchto oblastech, které většinou využíval k léčení vlastních neduhů a ke zvýšení schopnosti přežít. Tyto vědomosti zároveň pomáhaly objasňovat souvislosti mezi řadou přírodních úkazů a lidským životem, stávaly se tak základnou pro pochopení zákonitostí fungování lidské psychiky (antická filozofie, středověká Alchymie, některé tradiční východní nauky). Tyto poznatky se dále rozšiřovaly a stále častěji představovaly nová a šokující zjištění o člověku. Tento vývoj silně nabírá na významu a rychlosti zvláště v posledních dvou stoletích, kdy došlo k celé řadě velmi významných objevů a teorií. Mezi nimi zaujímá významné místo evoluční teorie Charlese Darwina, jež znamenala doslova Kopernikovský obrat v pohledu na původ člověka a jeho postavení ve světě. Z této teorie a moderních poznatků čerpá v dnešní době populární sociobiologie, reprezentovaná např. E.O.Wilsonem nebo R.Dawkinsem. Z poznatků biologických věd těží také moderní psychologie, zvláště pak např. kognitivní psychologie, jež se snaží pomocí biologických pojmů vysvětlit některé problematické oblasti, jako např. podstatu myšlení či cítění nebo problematiku vědomí. Ze současného biologicky orientovaného pohledu je tedy člověk živočich, jenž má evolucí velmi rozvinutý mozek, díky kterému je obdařen myšlením."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: clovek_esej.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Clovek_esej.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse