Referáty filozofie

Název Goodness Staženo

Platón: Obrana Sokrata

Jedná se o autorčinu interpretaci, rozbor Platónova díla. Zároveň je dílo zasazeno do historického kontextu, obsahuje vysvětlení Sokratových narážek a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1691x

Čas - filosofická úvaha

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1191x

Filozofická úvaha na téma domov

Autor se v práci pokouší vymezit obsah slova domov. Ukazuje, že tento pojem lze vnímat v širších a užších slova smyslech. Upozorňuje také na teritoriá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1071x

Smysl života

Práce se v krátkých miniúvahách zamýšlí tím, co všechno může být smyslem moderního života. Upozorňuje také na posuny těchto hodnot v minulosti. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

891x

Kantův kategorický imperativ

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

654x

Morálka - etika

Práce se věnuje morálce a etice v životě člověka, odkud se tyto povahové vlastnosti berou, jak jsou aplikovány v životě každého z nás a hlavně, jak a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

586x

Co je to zač, ta bytost člověk? - esej

Velmi zajímavý pohled do minulosti a hledání kořenů otázky podstaty člověka ve třech základních vzájemně se prolínajících oblastech: Člověk jako živoč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

530x

Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej

Jedná se o kritickou recenzi utopického spisu Sluneční stát od italského filosofa, teologa a astrologa Tommase Campanelly. Pozornost je nejdříve věnov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura

382x

Věda a umění - esej

Jedná se o krátkou úvahu o vztahu vědy a umění, která byla napsána pro předmět filozofické otázky vědy, v textu jsou vzaty v potaz jednotlivé aspekty ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

352x

Profesní etika policisty - seminární práce

Jedná se o zpracovanou zápočtová seminární práci z předmětu profesní etika, která je určená pro studenty policejních akademií. V práci je vysvětlen po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

328x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [20]