Referáty filozofie

Název Goodness Staženo

Platón: Obrana Sokrata

Jedná se o autorčinu interpretaci, rozbor Platónova díla. Zároveň je dílo zasazeno do historického kontextu, obsahuje vysvětlení Sokratových narážek a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1935x

Čas - filosofická úvaha

Práce se věnuje vnímání času a pojmům s ním svázaných, jako je teď, minulost, přítomnost, a budoucnost. Popisuje Aristotelovo pojetí času, jako východ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1386x

Filozofická úvaha na téma domov

Autor se v práci pokouší vymezit obsah slova domov. Ukazuje, že tento pojem lze vnímat v širších a užších slova smyslech. Upozorňuje také na teritoriá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1197x

Smysl života

Práce se v krátkých miniúvahách zamýšlí tím, co všechno může být smyslem moderního života. Upozorňuje také na posuny těchto hodnot v minulosti. V závě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

1036x

Kantův kategorický imperativ

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

702x

Co je to zač, ta bytost člověk? - esej

Velmi zajímavý pohled do minulosti a hledání kořenů otázky podstaty člověka ve třech základních vzájemně se prolínajících oblastech: Člověk jako živoč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

612x

Morálka - etika

Práce se věnuje morálce a etice v životě člověka, odkud se tyto povahové vlastnosti berou, jak jsou aplikovány v životě každého z nás a hlavně, jak a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

592x

Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej

Jedná se o kritickou recenzi utopického spisu Sluneční stát od italského filosofa, teologa a astrologa Tommase Campanelly. Pozornost je nejdříve věnov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Literatura

417x

Věda a umění - esej

Jedná se o krátkou úvahu o vztahu vědy a umění, která byla napsána pro předmět filozofické otázky vědy, v textu jsou vzaty v potaz jednotlivé aspekty ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

390x

Platónovo pojetí dobra

Co vlastně dobro? Je to fronésis či hédoné? Rozumnost či slast? Nebo ještě něco jiného? Aristippos hlásal, že slast. Platón vede svého Sókrata jako za... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

367x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]