Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Co nám dnešní doba dala a co nám vzala - esej

Co nám dnešní doba dala a co nám vzala - esej


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce je zaměřena na globální problémy lidstva a to především na přírodně sociální globální problémy, na znečištění pedosféry, potravinový problém a na globální problémy války a míru.

Obsah

1.
Úvod
2.
Přírodně sociální globální problémy
3.
Znečištění pedosféry
4.
Potravinový problém
5.
Globální problémy války a míru
6.
Závěr

Úryvek

"Nejdříve bych se zaměřil na přírodně sociální globální problémy. Tyto problémy vznikají jako důsledek porušení vazeb mezi přírodou a lidskou společností. Týkají se například růstu počtu obyvatelstva, poklesem přírodních zdrojů, znečištěním životního prostředí, nedostatkem potravin, surovin atd. A tak přírodně sociální globální problémy jako takové můžeme rozdělit na ekologické, surovinové a energetické, populační, potravinové (nutriční). Ekologické problémy, nebo-li environmentální problémy se týkají hlavně devastace životního prostředí, čili řeší se zde otázka trvale udržitelného rozvoje. Nejvíce ekologických problémů vzniklo v 50. a 60. letech, šlo hlavně o problém ovzduší ve velkoměstech, o znečišťování vody a ničení pralesů.Z těchto problémů je nyní nejvíce aktuální např. ohrožení globálních biosférických systémů. Jedná se zde o problém koncentrace skleníkových plynu v atmosféře, která stoupá, a to vyvolává změnu klimatu, která způsobuje globální oteplování. Tento problém má několik příčin, je způsoben kácením lesů a deštných pralesů, masivní zemědělskou činností a spalováním fosilních paliv. Zvýšená celková teplota vede ke změně klimatu. Odhaduje se, že průměrná teplota za 100 let se zvýší o 1,4 – 5,80C, to povede k tání ledovců a zvýšení hladin oceánů (zhruba o 1m za 100 let). Dalšími důsledky globálního oteplování jsou nárůst pouští, nepravidelný nástup ročních období, větší výskyt větrných bouří, povodní a tornád, a také vyhynutí několika set druhů rostlin a zvířat, které nebudou schopni se teplotním změnám přizpůsobit. Dále bych neměl zapomenout na ohromnou migraci lidí, ke která dojde díky zvýšení hladin oceánů, kdy většina se spíše bude soustřeďovat do hornatých oblastí. Nedostatek pitné vody a znečištění moří a oceánů, to jsou hlavní složky bodu znečištění hydrosféry, což řadíme rovněž k přírodně sociálním problémům."

Poznámka

Mezinárodní vysoká škola podnikatelství a práva

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45a1080954484.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Co_nam_dnesni_doba_dala_a_vzala.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse