Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Humanitní - ostatní

Referáty humanitní - ostatní

Název Goodness Staženo

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha

Práce se věnuje popisu působení biotických a abiotických faktorů na člověka. Zmiňuje fyzikální, chemické, biologické, sociální, i psychické faktory. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

1055x

Peníze a dnešní svět - esej

Vztah peněz ke světu je popsán v této práci z pohledu osobního názoru autora. Práce je psána jako esej.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

651x

Etiketa a kultura - esej

Práce se zamýšlí nad vztahem etikety a kultury. Uvádí definici etikety, její podložení právní normou. Seznamuje s vývojem etikety, a jejími rozdíly po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

586x

Virtuální sex - esej

Tato práce pojednává o virtualizaci sexu a erotiky. Popisuje pronikání sexu a erotiky do elektronické podoby. Věnuje se šíření erotických informací, i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

363x

Příměstská krajina a její typy - esej

Práce byla vytvořena do předmětu Zeměpis a věnuje se popisu tzv. příměstské krajiny - specifického útvaru zástavby, která přišla až s novověkou modern... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

328x

Pohybové hry Zš

Práce popisuje pedagogické vedení dětí v hodině tělesné výchovy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie, Humanitní - ostatní, Tělesná výchova - sportovní činnosti, Pedagogika

323x

Teorie sociální geografie - esej

Práce se věnuje zhodnocení významu a využití teorie sociální geografie, konkrétně na příkladu funkce a fungování katedry aplikované geoinformatiky a k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Geografie

296x

Co nám dnešní doba dala a co nám vzala - esej

Tato práce je zaměřena na globální problémy lidstva a to především na přírodně sociální globální problémy, na znečištění pedosféry, potravinový problé... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

256x

Promoční projev na Vysoké škole ekonomické

Obsahuje promoční projev, který byl přednesen na závěr studia před akademickými pracovníky, rodiči a přáteli.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

217x

Základní formy zdvořilosti

Seminární práce do předmětu Společenský protokol postihuje téma základních zdvořilostních forem. Věnuje se zásadám oslovování, titulům a jejich užíván... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní


207x
1  2  3  4  5  6  »