Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Humanitní - ostatní

Referáty humanitní - ostatní

Název Goodness Staženo

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka - úvaha

Práce se věnuje popisu působení biotických a abiotických faktorů na člověka. Zmiňuje fyzikální, chemické, biologické, sociální, i psychické faktory. Z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

994x

Peníze a dnešní svět - esej

Vztah peněz ke světu je popsán v této práci z pohledu osobního názoru autora. Práce je psána jako esej.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

625x

Etiketa a kultura - esej

Práce se zamýšlí nad vztahem etikety a kultury. Uvádí definici etikety, její podložení právní normou. Seznamuje s vývojem etikety, a jejími rozdíly po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

539x

Virtuální sex - esej

Tato práce pojednává o virtualizaci sexu a erotiky. Popisuje pronikání sexu a erotiky do elektronické podoby. Věnuje se šíření erotických informací, i... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

350x

Příměstská krajina a její typy - esej

Práce byla vytvořena do předmětu Zeměpis a věnuje se popisu tzv. příměstské krajiny - specifického útvaru zástavby, která přišla až s novověkou modern... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Humanitní - ostatní

310x

Teorie sociální geografie - esej

Práce se věnuje zhodnocení významu a využití teorie sociální geografie, konkrétně na příkladu funkce a fungování katedry aplikované geoinformatiky a k... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Geografie

278x

Co nám dnešní doba dala a co nám vzala - esej

Tato práce je zaměřena na globální problémy lidstva a to především na přírodně sociální globální problémy, na znečištění pedosféry, potravinový problé... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

236x

Pohybové hry Zš

Práce popisuje pedagogické vedení dětí v hodině tělesné výchovy.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Tělesná výchova - teorie, Humanitní - ostatní, Tělesná výchova - sportovní činnosti, Pedagogika

218x

Promoční projev na Vysoké škole ekonomické

Obsahuje promoční projev, který byl přednesen na závěr studia před akademickými pracovníky, rodiči a přáteli.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

201x

Etiketa cizích zemí

Práce se zabývá etiketou vybraných cizích zemí. Věnuje se problematice mentality nahlížené z různých hledisek - historie, příslušnosti k státu a národ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní

199x
1  2  3  4  5  6  »