Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Controlling v bankovnictví

Controlling v bankovnictví


Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Práce stručně seznamuje s controllingem v bankovnictví. Charakterizuje strategický a operativní controlling. Popisuje proces controllingu v bance.

Obsah

1.
Úvod
2.
Strategický controlling v bankovnictví
3.
Operativní controlling v bankovnictví
4.
Proces controllingu v bance
5.
Závěr

Úryvek

"Banky jsou podniky služeb, které nemohou vytvářet své výkony do zásoby, ale musí připravovat kapacity. Banky jsou charakteristické tím, že přebírají rizika finanční oblasti, především riziko investování, riziko změny úroku, riziko směnných kursů a jiná cenová rizika. Bankovní prostředí se vyznačuje silnou konkurencí a podstatnými strukturálními změnami v důsledku deregulace, internacionalizace, poklesu zprostředkování a technologických změn. Banky, které jsou přítomny na různých trzích prostřednictvím filiálek nebo dceřiných bank, je důležité zavést controlling na úrovni bankovní skupiny (tzv. controlling skupiny), který zajišťuje, že nástroje controllingu v rámci skupiny jsou konzistentní, a že v důsledku rozdílné obchodní a daňové úpravy a rozdílů v kapitálové vybavenosti dcer jsou eliminovány nebo podchyceny.

Strategický controlling v bankovnictví
Cílem strategického controllingu v bankovnictví je včas anticipovat strukturální změny v odvětví a odstranit rozpoznané slabé stránky. Hlavní význam je vytvoření strategických obchodních oblastí, které se segmentují podle skupin zákazníků. Důsledná implementace strategického plánu rozhoduje o skutečné efektivnosti a účinnosti celkového procesu strategického controllingu. Podstatnými předpoklady pro úspěšnou realizaci strategického plánu je zapojení osob zodpovědných za realizaci do procesu hledání strategie, shodnost strategických obchodních oblastí bankovního plánu s oblastmi zodpovědnosti organizační struktury a shoda cílových veličin strategických podnikatelských oblastí s řídícími veličinami operativního controllingu v bance.
Úlohy centrálního controllingu banky v rámci procesu strategického controllingu jsou:
- plánuje banka, nikoli oddělení controllingu
- oddělení controllingu řídí proces strategického controllingu
- realizace strategického plánu se uskutečňuje v rámci operativního plánování.

Operativní controlling v bankovnictví
Moderní systémy controllingu rozdělují provozní výsledek banky na pět oblastí řízení:
1. řízení výsledku trhu
2. řízení výsledku produktivity
3. řízení výsledku rizika
4. řízení výsledku transformace
5. řízení výsledku obchodu

Proces controllingu v bance
Proces controllingu v bance spočívá v propojení centrálního řízení struktury a necentrálního samořízení."

Poznámka

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4aeda259d2e79.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Controlling_v_bankovnictvi.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse