Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Controlling - výpisky z přednášek

Controlling - výpisky z přednášek


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z přednášek manažerského účetnictví. Zabývá se controllingem, jeho tvorbou. Text stručně odpovídá na otázku, proč nemůžeme definovat controlling jako kontrolu. Heslovitě seznamuje s obsahem controllingových úkolů, pracovní funkcí a pozicí kontroléra. Bodově charakterizuje manažera. Informuje o náročnosti tvorby zavedení podnikového controllingu, motivech pro jeho zavedení, včetně postupu.

Obsah

1.
Tvorba systému controllingu
2.
Proč nemůžeme definovat controlling jako kontrolu?
2.1.
Skupina controllingových úloh.
3.
Obsah controllingových úkolů
4.
Pracovní funkce a pozice kontroléra
5.
Charakteristika kontroléra
6.
Charakteristika manažera
7.
Tvorba systému controllingu
7.1.
Náročnost tvorby zavedení podnikového controllingu je ovlivněno
7.2.
Motivy pro zavedení controllingu
7.3.
Postup při tvorbě a zavedení systému controllingu
7.4.
Rozhodnutí o zavedení systému controllingu
7.5.
Doporučený přístup

Úryvek

"Tvorba systému controllingu
Controlling není kontrola!!! Controlling je metoda (nástroj), slouží nám, aby nám pomáhal zkvalitnit a zefektivnit proces řízení a rozhodování. Zvyšuje efektivnost podniku, musíme ovlivňovat proces řízení a rozhodování, tak aby bylo dosahováno podnikatelských cílů.
Z hlediska krátkodobého je tvoření zisku, a dlouhodobého zvyšování hodnoty podniku. Controlling zasahuje do oblasti řízení. Je to systém, který nám pomáhá podpořit proces řízení, jedním z úkolů je podpořit rozhodovací proces. Pracuje v oblasti řízení
Manažerské účetnictví je nazýváno jako účetnictví nákladové. Můžeme definovat jako účetnictví, které pracují s informacemi hodnotovými. Zasahuje do oblasti rozhodování.
Manažerské účetnictví a controlling jsou součásti informačního systému podniku. Je to systém, který nám umožňuje informace získávat, zpracovávat, ukládat a distribuovat. Např. účetnictví, statistika, výkaznictví.
Proč nemůžeme definovat controlling jako kontrolu? – z jednoho prostého důvodu, cílem kontroly je nalézat nedostatky. U kontroly to nekončí, na základě kontroly uděláte nápravu a jsou hledány lidi, kteří za to odpovídají a nesou sankce. Identifikuje odchylky, ale nevykonává ten konec, už nesoudí a neuděluje sankce, pouze identifikuje odchylky.

Skupina controllingových úloh.
1. Oblast plánování – stanovit si cíle
2. Oblast hodnocení a vyhodnocování – porovnávání skutečnost, která nastala se stavem, který nastal a identifikujeme odchylku, to je okamžik, kdy identifikujeme odchylku, pak jí zpracujeme, pak máme výstupy, které zpracujeme, vyhodnocujeme, a zpracujeme návrh nápravného opatření, aby byla odstraněna odchylka
3. Oblast řízení a realizace nápravných opatření

Obsah controllingových úkolů:
- stanovení cílů, ovlivnění budoucího vývoje, odhalit

Pracovní funkce a pozice kontrolera:
Úkol kontrolera:
- identifikace odchylek – získává informace
- provádí analýzu získaných informací, musí je zpracovat (zpracuje návrh na jejich odstranění)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b2b8cf0197f4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Controlling_vypisky.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse