Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Cukrárna U Světlušek - organizační řád

Cukrárna U Světlušek - organizační řád


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje náležitosti organizačního řádu firmy, v tomto případě Cukrárny U Světlušek. Velice stručně zmiňuje její působnost, organizační strukturu, stupně řízení společnosti i působnost jednotlivých stupňů řízení. Kromě toho se věnuje spolupráci organizačních celků, podepisování písemností, zásadám pro styk s veřejností. Nechybí závěrečná ustanovení.

Obsah

1.
Působnost firmy
2.
Organizační struktura
3.
Stupně řízení společnosti
4.
Působnost jednotlivých stupňů řízení
4.1.
Ředitel
4.2.
Vedoucí směny
5.
Spolupráce organizačních celků
6.
Podepisování písemností
7.
Zásady pro styk s veřejností
8.
Závěrečná ustanovení

Úryvek

"1. Působnost firmy:
Společnost působí na území města Mostu a je zaměřena na prodej cukrářských výrobků.

2. Organizační struktura
Společnost představuje jeden organizační celek.

3. Stupně řízení společnosti

a) ředitelka
b) prodavačka – vedoucí směny

4. Působnost jednotlivých stupňů řízení

a) ředitel

Ředitel firmy řídí firmu a odpovídá za její činnost. K tomu zejména:
- stanovuje hlavní směry a cíle činnosti firmy, k tomu ukládá příslušnému vedoucímu pracovníku plnění úkolů
- rozhoduje o organizační struktuře společnosti
- schvaluje organizační řád společnosti
- stanoví pravomoci a odpovědnosti vedoucího úseku
- rozhoduje o věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradil nebo které vyplývají z obecně platných předpisů

Ředitel firmy je nadřízeným všem zaměstnancům firmy – stávajícím i budoucím.

b) vedoucí směny
Řídí činnost svěřených součástí. Samostatně řeší odborné otázky
v rozsahu své působnosti.
- jedná jménem společnosti v rozsahu své působnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47a83c1f42788.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Cukrarna_organizacni_rad.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse