Referáty právo

Název Goodness Staženo

Ústavní právo, Ústava České republiky

Tato práce v heslech charakterizuje odvětví ústavního práva, Ústavu ČR, i Listinu základních práv a svobod, a základní práva jí garantovaná.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

3800x

Kupní smlouva - vzor smlouvy na prodej zboží a výrobků

Zpracovaní kupní smlouvy podle zadání ze cvičení z obchodního práva, přesněji podle § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb. - smlouva o dodání zboží nebo výr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

2684x

Listina základních lidských práv a svobod

Práce se zabývá Listinou základních práv a svobod. Definuje pojem základní lidská práva a svoboda. Věnuje se vývoji Listiny lidských práv a svobod od ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1795x

Plná moc – vzor ke stažení

Zpracovaná plná moc podle zadání ze cvičení z obchodního práva.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1539x

Úmluva o právech dítěte

Práce nejprve charakterizuje, co je to Úmluva o právech dítěte, kdy jsme ji ratifikovali a k čemu nás ratifikace zavazuje. Poté velmi stručně, v hesle... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1290x

Organizace soudů v ČR a systém fungování

Formou poznámek je v práci představena soudní moc v ČR a její dělení. Dále jsou charakterizovány pravomoci soudu, průběh soudního řízení a definováno,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

1236x

Trest - esej anglicky

Jedná se o krátkou esej na téma zločin a trest, která se věnuje zhodnocení událostí několika posledních let.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Právo

955x

Právo

Funkce práva. Původ a vývoj práva - charakteristika zvykového a ústního práva, římské právo jako základ moderního zákoníku. Systém práva ve státě, zák... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

678x

Porovnání ústavy z roku 1920 s ústavou z roku 1993

Práce porovnává Ústavu republiky Československé (121/1920 Sb.) z roku 1920 s Ústavou České republiky (1/1993 Sb.) z roku 1993. Postupně je věnována po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

544x

Kolektivní vyjednávání

Tato práce porovnává Podnikovou kolektivní smlouvu SOŠ gastronomie a služeb a SOU, Na Svahu 8, Liberec 2 se zákonem o kolektivním vyjednávání. V rozbo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

337x
1  2  3  4  5  6  7  8  »