Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Cvičení na gymbalonech - absolventská práce

Cvičení na gymbalonech - absolventská práce

Kategorie: Tělesná výchova - teorie, Tělesná výchova - sportovní činnosti

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: 1. Úvod
2. Anatomie a fyziologie dýchacího systému
2.1. DUTINA NOSNÍ – CAVUM NASI
2.2. NOSOHLATAN – NASOPHARYNS
2.3. HRTAN - LARYNX
2.4. PRŮDUŠNICE – TRACHEA
2.5. PRŮDUŠKY - BRONCHY
2.6. PLÍCE - PULMONES
2.7. PLICNÍ OBĚH – MALÝ KREVNÍ OBĚH
2.8. MECHANIKA DÝCHÁNÍ
2.8.1. Dýchání
a) zevní ventilace
b) tkáňové dýchaní
2.8.2. Dechový objem
2.8.3. Funkční reziduální kapacita (FRC)
2.8.4. Vitální kapacita plic
2.8.5. Řízení dýchání
2.8.6. Vliv poloh na dýchání
vertikální poloha
a) Poloha horizontální
2.8.7. Obranné dýchací reflexy
kýchnutí
kašel
2.8.8. Nerespirační funkce dechové soustavy
1. brání vstupu cizorodých látek a patogenů
2. tvorba hlasu
3. ohřívání a zvlhčování vzduchu před vstupem do plic
Onemocnění dýchací soustavy - astma bronchiale, bronchiolitida, nemoc z nachlazení, krup, chřipka, černý kašel, zánět plic, plicní emfyzém, chronická bronchitída, tuberkulóza. Astma bronchiale - projevy nemoci, doporučený postup při vzniku statu asthamticu, dělení astmatu a příčiny vzniku (alergické astma, nealergické astma (infekční, astma z námahy, chemicky iritativní astma, noční astma, psychogenní astma), první příznaky, komplexní terapie dětského astmatu se rozpadá do dvou celků (léčba akutního stavu, léčba v období klidové fáze), léčba astma bronchiale, zvyšování tělesné kondice u astmatiků. Pohybová léčba u respiračních chorob - dechová gymnastika (cíle DG, DG statická, DG mobilizační, DG dynamická). Lázeňská léčba, její specifika - saunování, vanové koupele, inhalační léčba, typy lázeňské péče (nejčastější je komplexní lázeňská péče, u příspěvkové lázeňské péče, posledním typem je lázeňská péče, kterou zdravotní pojištění nehradí), kde a co se léčí. Cvičení na velkých balónech - charakteristika velkého míče, na co bychom si měli dávat pozor, je výběr míče, zásady cvičení na míči, praktické rady ke cvičení, správný sed na míči (znaky správného sedu, nácvik správného sedu), průběh cvičení (zahřátí, posilování, strečink, uvolnění), polohy pro cvičení (cvičení v sedu, cvičení v lehu na míči, cvičení s míčem v lehu, cvičení s míčem v kleku, cvičení s míčem ve stoji), míč jako židle, jaké výhody má gymnastický míč oproti židli. Vyšetření pacientů - Barbora a Miroslav - rodinná anamnéza, osobní anamnéza, anamnéza nemoci, terapie, kineziologický rozbor, zrácené svaly, dynamika páteře, pohybové stereotypy, dechová vlna. Krátkodobý rehabilitační plán pro oba. Dlouhodobý rehabilitační plán - doporučení pro Barboru, doporučení pro Miroslava. Vlastní průběh fyzioterapie - rehabilitační plán na skupinová dechová cvičení, rehabilitační plán na skupinové přímící cvičení, Barbora, Miroslav. Výstupní vyšetření - Barbora a Miroslav - rodinná anamnéza, osobní anamnéza, anamnéza nemoci, terapie, kineziologický rozbor, zrácené svaly, dynamika páteře, pohybové stereotypy, dechová vlna.

Obsah

1.
Úvod
2.
Anatomie a fyziologie dýchacího systému
2.1.
DUTINA NOSNÍ – CAVUM NASI
2.2.
NOSOHLATAN – NASOPHARYNS
2.3.
HRTAN - LARYNX
2.4.
PRŮDUŠNICE – TRACHEA
2.5.
PRŮDUŠKY - BRONCHY
2.6.
PLÍCE - PULMONES
2.7.
PLICNÍ OBĚH – MALÝ KREVNÍ OBĚH
2.8.
MECHANIKA DÝCHÁNÍ
2.8.1.
Dýchání
2.8.2.
Dechový objem
2.8.3.
Funkční reziduální kapacita (FRC)
2.8.4.
Vitální kapacita plic
2.8.5.
Řízení dýchání
2.8.6.
Vliv poloh na dýchání
2.8.7.
Obranné dýchací reflexy
2.8.8.
Nerespirační funkce dechové soustavy
3.
Onemocnění dýchací soustavy
3.1.
ASTMA BRONCHIALE
3.1.1.
Projevy nemoci
3.1.2.
Dělení astmatu a příčiny vzniku
3.1.3.
První příznaky
3.1.4.
Komplexní terapie dětského astmatu se rozpadá do dvou celků:
3.1.5.
Léčba astma bronchiale
3.2.
Pohybová léčba u respiračních chorob
3.3.
Dechová gymnastika
4.
Lázeňská léčba, její specifika
4.1.
Saunování
4.2.
Vanové koupele
4.3.
Inhalační léčba
4.4.
Typy lázeňské péče
4.5.
Kde a co se léčí?
5.
Cvičení na velkých balónech
5.1.
Charakteristika velkého míče
5.2.
Zásady cvičení na míči:
5.3.
Praktické rady ke cvičení:
5.4.
Správný sed na míči
5.4.1.
Znaky správného sedu:
5.4.2.
Nácvik správného sedu
5.5.
Průběh cvičení
5.6.
Polohy pro cvičení:
5.7.
Míč jako židle
6.
Vyšetření pacientů
6.1.
Barbora
6.1.1.
Kineziologický rozbor:
6.1.5.
Dechová vlna
6.2.
Miroslav K.
7.
Krátkodobý rehabilitační plán
7.1.
Barbora
7.2.
Miroslav
8.
Dlouhodobý rehabilitační plán
8.1.
Doporučení pro Barboru
8.2.
Doporučení pro Miroslava
9.
Vlastní průběh fyzioterapie
9.1.
Barbora
9.2.
Miroslav
10.
Výstupní vyšetření
10.1.
Barbora
10.1.1.
Kineziologický rozbor
10.1.5.
Dechová vlna
10.2.
Miroslav K.
11.
Závěr práce
12.
Resumé
13.
Seznam použité literatury
14.
Prameny

Úryvek

"Rehabilitační plán na skupinové přímící cvičení
Tady bych chtěla poznamenat, že vzhledem k cílu mé práce jsem každý týden min. 2 až 3 hodiny věnovala cvičení na balónech

1. týden – hodiny zaměřené na seznámí s dětmi a s rodiči, nejrůznější
hry
2. týden – cviky na hrubou motoriku – nejrůznější opičí dráhy, poskoky
po jedné noze, nácvik koordinace pohybů
3. týden – cviky na jemnou i hrubou motoriku – sbírání kostiček prstíky
na nohách, kreslení nohou, ústy apod.
4. týden – cviky proti ploché noze, posilování zádových, břišních svalů
5. týden – cviky proti VDT, ploché noze
6. týden – souhrnné opakování dle přání rodičů a dětí, a také dle potřeb
skupiny
7. týden – souhrnné opakování

9.1. Barbora
Je šikovná holčička, která v lázních byla se svou maminkou. Byla v lázních úplně poprvé. Pobyt snášela dle mínění matky dobře. V kolektivu byla oblíbená a neměla žádné závažnější problémy s jinými dětmi.
Co se týče vlastního průběhu rehabilitace, tak v jejím případě můžeme mluvit o pozitivním přístupu celé rodiny. Již před nástupem do lázní, chodila pravidelně cvičit (VDT) na tamní rehabilitaci.
První den mé praxe jsem si ji vyšetřila (viz. kapitola kineziologický rozbor), a nafotila jsem si ji. Během následujících 4 týdnů jsem ji sledovala během skupinového cvičení jak dechového tak přímícího. Dívenka velice dobře spolupracovala. Zpočátku měla velké problémy s nácvikem dechové vlny a lokalizovaným dýcháním. Za velký úspěch považuji, že se naučila dýchat do břicha a její dechová vlna se zlepšila. Je plynulá, zapojuje všechny důležité dýchací svaly. Původně převažoval horní typ dýchání, o čem svědčilo také zvýšené napětí mm. scalni. Během přímících cvičení bylo u ní třeba hl. zlepšit odstáté lopatky, ochablou břišní stěnu, zkrácené hamstringy a spadenou nožní klenbu. Cvičení na balónech měla velice ráda. Ochablé břišní svalstvo se během cvičení zaktivovalo, ale je potřeba v nastoleném cvičení pokračovat. Odstáté lopatky se napravit podařilo jenom omezeně, protože pacientka má zafixované špatné návyky sedu, chůze, prakticky celého držení těla. Co se týče nožní klenby, během přímících cvičení jsem měli hodiny zaměřené pouze na nápravu nožní klenby a v rámci každé hodiny přímícího cvičení jsem zahrnovala vždy alespoň pár těchto specifických cviků. Ale léčba ploché nohy je dlouhodobá a vyžaduje pravidelnost a dlouhodobost.
Podle mého názoru i dle výstupního vyšetření( které jsem provedla 9.7. 2004) byla lázeňská léčba u této pacientky úspěšná. A pacientka i její matka si osvojila spoustu nových návyků a poznatků, jež bude při troše dobré vůle využívat i v běžném životě."

Poznámka

Velmi obsáhlé, podrobné. Ukazuje širší souvislosti.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse