Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > DTSS - Účetní doklady

DTSS - Účetní doklady


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá přehledem účetních dokladů, jejich druhy, obsahem, náležitostmi, vyhotovováním, opravami a oběhem. Na konci je uveden testík, který byl použit při praxi absolventky.

Obsah

1.
Obsah
2.
Náležitosti
3.
Vyhotovování
4.
Opravy
5.
Oběh účetních dokladů včetně jednoduchého testíku

Úryvek

"Vzhledem k formátu nelze."

Poznámka

SOŠ Rokycany, Práce obsahuje tabulky, obrázky a naskenované listy o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ec990239a28.zip (1199 kB)
Nezabalený formát:
DTSS_seminarka.ppt (1406 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse