Referáty účetnictví

Název Goodness Staženo

Podvojné účetnictví - příklad

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

2782x

Účtová osnova pro podnikatele

Jedná se o seznam kódů jednotlivých účtových tříd platných od 1. 1. 2001.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1948x

Rozvaha

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1482x

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku - vypracovaný příklad

Tato práce obsahuje vypracovaný příklad pro odpis dlouhodobého hmotného majetku. Na základě zadání, kdy podnikatel koupil v roce 2008 transportní zaří... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

1071x

Příklad na rozvahu

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

858x

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení

Práce seznamuje s řídícím cyklem v managementu. Vyjmenovává, a postupně charakterizuje jeho čtyři základní fáze, které na sebe navazují. Jsou to, plán... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

321x

Účtujeme od A do Z, aneb pomocník pro nezkušené účetní - Středoškolská odborná činnost

Jedná se o velmi obsáhlou práci, která pojímá celý obor účetnicví v rozsahu pro střední a vyšší odborné školy. Práce byla zpracována pro Středoškolsko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

171x

DTSS - Účetní doklady

Práce se zabývá přehledem účetních dokladů, jejich druhy, obsahem, náležitostmi, vyhotovováním, opravami a oběhem. Na konci je uveden testík, který by... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

156x

Účtová třída 3 - část 4/7

Účtová třída 3 - jde o 81 účetních příkladů s řešením: Dodavatelé, odběratelé, poskytnuté a přijaté provozní zálohy a zahraniční platební styk, účtov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

60x

Dlouhodobý majetek

Práce se zabývá dlouhodobým nehmotný a hmotným majetkem, který charakterizuje. Popisuje jeho pořízení, odepisování a vyřazení z provozu. Dlouhodobý hm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Účetnictví

55x
1  2  »