Daň z nemovitostí


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Daň z nemovitostí patří mezi daně přímé a celý výnos plyne do rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území se daná nemovitost nachází. Daň z nemovitostí je tvořena dvěma relativně samostatnými daněmi, a sice daní z pozemků a daní ze staveb. Obce k ovlivnění výše výnosu této daně mohou využít různé varianty dispozice se sazbami daně. Práce obsahuje i praktické příklady, které jsou k pochopení i začátečníkům.

Obsah

11.
Daň z nemovitostí
11.1.
Předmět daně
11.1.1
Daň z pozemků
11.1.2
Daň ze staveb
11.2.
Poplatník daně
11.3.
Osvobození od daně z nemovitostí
11.4.
Základ sazby daně
11.5.
Zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně

Úryvek

" 

 
 
 


   
 
 

 
 !""#$%&&'( 
 


  )* 
 + , -. /  0
 0  
0
 

 
 

 

0* 1 
* 
2
01 


3 
 
1


!
4
- dan z pozemku,
- dan ze staveb.
  

 )0* 
1
 ! 1 + 

 
1

 *.
 !

  0
 
   

 , * 

  
 ! 


 0 *
1! 
 ! 1

  1

 0
0 
 

 
 

   0*   2
0 1  0
 
1

 
1 

 /  
 1 * ! !
 
0* 

*1 * 
 
  /  3 
 
 

  
."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56cd9357a5010.zip (123 kB)
Nezabalený formát:
11._studijni_material.pdf (128 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse