Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daň z přidané hodnoty – základní pojmy, tuzemská plnění

Daň z přidané hodnoty – základní pojmy, tuzemská plnění


Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Daň z přidané hodnoty. Práce obsahuje tyto pojmy: daň na vstupu, odpočet daně, daň na výstupu, vlastní daňová povinnost a nadměrný odpočet. Práce obsahuje i praktické příklady na vysvětlení, které pochopí i začátečník v této oblasti.

Obsah

1.
Daň z přidané hodnoty – základní pojmy, tuzemská plnění
1.1.
Princip daně z přidané hodnoty
1.2.
Předmět daně z přidané hodnoty
1.3.
Osoby povinné k dani a plátci daně
1.3.1.
Osoby osvobozené od uplatňování daně, plátci DPH
1.4.
Základ daně a výpočet daně
1.4.1.
Výpočet daně
1.4.2.
Sazby daně
1.5.
Osvobozená plnění
1.6.
Evidence daně na výstupu – uskutečnění plnění
1.7.
Nárok na odpočet daně
1.7.1.
Plný nárok na odpočet daně
1.7.2.
Žádný nárok na odpočet
1.7.3.
Nárok na odpočet daně v krácené výši

Úryvek

"7. Daň z přidané hodnoty – základní pojmy, tuzemská plnění
Daň z přidané hodnoty patří mezi tzv. daně nepřímé. Tuto daň platíme všichni
v ceně zboží a služeb, které jsou prodávány či poskytovány subjekty označovanými
jako plátci daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je předmětem úpravy
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(ZDPH).
7.1. Princip daně z přidané hodnoty
Základním principem DPH je vybírání daně na každém stupni zpracování, přičemž
se daň vyměřuje pouze z přidané hodnoty. Za přidanou hodnotu se považuje přínos,
který na určitém stupni zpracování přidá výrobce, čímž zvýší hodnotu služby či
zboží. Jednoznačné vymezení tohoto přínosu s sebou přináší komplikace. Proto
z tohoto důvodu se DPH zjišťuje nepřímo – kdy se od součtu daně na výstupu
odečítá součet daně na vstupu. Plátce DPH je povinen zdanit svou produkci a tuto
daň zaplatí zákazník v ceně zboží nebo služby. Naproti tomu plátci DPH je
umožněno, aby daň, kterou odvede státu, snížil o hodnotu daně, kterou sám zaplatil
za zboží a služby, které potřebuje pro svou produkci. Vzniklý rozdíl představuje pro
daňový subjekt závazek nebo pohledávku vůči finančnímu orgánu. Princip
zachycení DPH je možné vysvětlit pomocí následujícího obrázku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c2c00559d01.zip (177 kB)
Nezabalený formát:
dan_z_pridane_hodnoty_zakladni_pojmy_tuzemska_plneni.pdf (185 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse