Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je velmi detailně rozebrána dle daného obsahu, u každého bodu jsou zde vyobrazeny praktické příklady. Práce obsahuje například daň z příjmu fyzických osob - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (poplatník daně z příjmů, předmět daně, příjmy osvobozené od daně, čistá mzda, ...).

Obsah

2.
Daň z příjmu fyzických osob - příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků
2.1.
Poplatník daně z příjmů
2.2.
Předmět daně
2.3.
Příjmy osvobozené od daně
2.4.
Zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
2.5.
Stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
2.6.
Výpočet daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
2.7.
Čistá mzda
2.8.
Zúčtování záloh u daně z příjmů ze závislé činnosti

Úryvek

"I'
 SC(
((( 
 
'( 5
 
 

 '
! 2
 (
6( 
5' ( 
 ':-)1#
"6
6 


 06(
!&

! #5 Y 
  
 -)! 6 
(6( 
 9-!
6( !# 06(  

#5  ( 6( 
' 0  '  
  '( 
' 
   
  ''!2 


   ' ( 6(  
!
1
 0
'5 0 
 


 
  
 
 
 

!


! "
#!E' 0
6 '
   ( 6( 
 

  
( 
('!"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca čtyři a půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b99405a4fb6.zip (146 kB)
Nezabalený formát:
dan_z_prijmu_fyzickych_osoby_prijmy_ze_zavisle_cinnosti.pdf (151 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse