Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma daň z příjmů fyzických osob. Práce obsahuje základ daně, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky, sazba daně z příjmů fyzických osob, slevy na dani, daňové přiznání, zálohy.

Obsah

3.
Daň z příjmů fyzických osob z dalších a ostatních příjmů
3.1.
Základ daně
3.2.
Nezdanitelné části základu daně
3.3.
Odčitatelné položky
3.4.
Sazba daně z příjmů fyzických osob
3.5.
Slevy na dani
3.6.
Daňové přiznání
3.7.
Zálohy

Úryvek

"3.1. Základ daně
Základ daně je daňová kategorie, ze které se sazbou daně vypočítává daňová
povinnost poplatníka. Základ daně se stanoví za zdaňovací období, u daně z příjmů
fyzických osob je to kalendářní rok. Stanovení základu daně fyzických osob stanoví §
5 ZDP. Základ daně FO se stanoví tak, že se nejprve zjistí dílčí základy daně podle
jednotlivých druhů příjmů (§ 6 až 10 ZDP) a od souhrnu dílčích základů daně se
odečítají nezdanitelné částky základu daně § 15 ZDP a odčitatelné položky § 34 ZDP.
Následující schéma zobrazuje algoritmus stanovení základu daně a daňové
povinnosti."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b9e6ed7e024.zip (159 kB)
Nezabalený formát:
dan_z_prijmu_fyzickych_osob_z_dalsich_a_ostatnich_prijmu.pdf (167 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse