Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob


Kategorie: Daňová problematika, Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Práce pomůže zorientovat se v oblasti právnických daní. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, které s tímto tématem souvisí, je zde uvedeno i grafické znázornění výpočtu hospodářského výsledku, včetně rozebrání jednotlivých nákladů, které jsou daňově uznatelné nebo neuznatelné. Jsou zde popsány i položky, které si podnikatel může odečíst z daní. V tématu je zobrazena i problematika neziskových organizací, co se týče jejich příjmů a jejich zdanění. Dále jsou zde popsány následky dosaženého výsledku hospodaření a to buď zisku, ztráty a jak se s těmito skutečnostmi vypořádat. V neposlední řadě nesmí chybět i okruh placení záloh. Práce je dlouhá, výstižná a vhodná pro začátečníky.

Obsah

1.
Poplatníci daně
2.
Předmět daně
2.1.
Rozdělení výnosů u podnikatelských subjektů
2.2.
Rozdělení výnosů (příjmů) u neziskových organizací
3
Základ daně z příjmů právnických osob
4.
Daňové náklady
4.1.
Daňově uznatelné náklady
4.2.
Náklady daňově uznatelné do výše limitu
4.3.
Daňově neuznatelné náklady
5.
Úprava základu daně a stanovení daně
5.1.
Daňová ztráta
5.2.
Výdaje na výzkum a vývoj
5.3.
Dary
5.4.
Sazba daně a výpočet daně
5.5.
Slevy na dani
6.
Povinnost podat daňové přiznání
6.1.
Placení záloh

Úryvek

"


 
 
  

  
 !" #$%%& '( 
 
(  )  *
+ ,-. - / 


5.2. 
 dane
-+ 
 
  0 
  


 1
 +
 
( 2 /
 

-+ 
 
 0 ( 3 0 4


5  6
 
 -
3 *
+ 
7-58. 00
+3 (+3 
 4
 90
 
:
- 

(+
(
-
 0
(
- 0 /(
- + !"

!"
#:
- +30 (
- 3 /*

 0 7+(
 0+2+

8."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56c1b9b99d391.zip (132 kB)
Nezabalený formát:
dan_z_prijmu_pravnickych_osob.pdf (138 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse