Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dana Jelenová: Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie

Dana Jelenová: Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje, jaké části obsahuje a jaké informace poskytuje kniha Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie odpovědné redaktory Dany Jelenové.

Obsah

1.
Dana Jelenová: Svět zvířat: Velká obrazová encyklopedie

Úryvek

"Kniha se nám snaží představit nejrůznější živočichy. Čtenářům předkládá, jaká zvířata žijí na planetě Zemi a kde by je mohli vidět. Autoři se pokouší upozornit na to, že některá zvířata jsou chráněná, některá žijí pouze v zoo, nebo jsou za pomoci člověka navrácená do přírody. Každou kapitolu uvádí několik krátkých vět, které se snaží uvést do děje kapitoly.

Kniha je rozdělena na několik kapitol. Kapitola Život živočichů se rozkládá na stranách 9 až 116. Mezi podkapitoly lze zařadit například Chování, Teritoria, Ostrovy nebo Ohrožení živočichové. Autoři se v této kapitole snaží představit živočichy, jejich životní prostředí, soužití s ostatními zvířaty nebo jak vychovávají své potomstvo. Kapitola Bezobratlí se zabývá například Žahavci, Červi nebo Hmyzem. Rozkládá se na stranách 117 až 168. Mezi podkapitoly kapitoly Ryby byly přiřazeny například Žraloci, Ostnoploutví a příbuzní nebo Hrdloploutví a ďasové. Kapitola je rozmístěna mezi stránky 169 až 204. Kapitola Obojživelníci obsahuje jen tři části, a to Obojživelníci, Bezocasí obojživelníci a Ocasatí obojživelníci. Začíná na straně 205 a končí na straně 218. V kapitole Plazi se autoři zabývají například Hady, Želvami nebo Krokodýli. Tato část se rozkládá mezi stranami 219 až 244. Potáplice a potápky, Dravci, Papoušci nebo Sovy jsou součástí kapitoly Ptáci, která je zapsána na straně 245 až 290. Poslední kapitola s názvem Savci obsahuje například podkapitoly s názvy Hmyzožravci, Cibetkovití nebo Velbloudovití a žirafovití. Začíná na straně 291 a končí na straně 379.

Každá kapitola je barevně odlišena. Život živočichů je označen starorůžově, Bezobratlí jsou označeni tmavě zeleně, Ryby jsou označeni světle modře, Obojživelníci jsou označeni světle zeleně, Plazi jsou označeni světle starorůžově, Ptáci jsou označeni tmavě modře, Savci jsou označeni světle zeleně.

Celou knihu doprovází velmi bohatá fotografická dokumentace. Ke každé fotografii je přiřazený podrobný popisek vysvětlující situaci zobrazenou na fotografii.

Slovník je svým začátkem zařazený na straně 380. Jsou zde abecedně seřazeny odborné termíny, které se vyskytují v knize. Tyto jsou několika větami stručně představeny tak, aby byly srozumitelné i laickým čtenářům.

Rejstřík je taktéž zařazen na konec knihy. Jsou zde abecedně seřazená hesla, která se vyskytují v knize a která by čtenáře mohla zajímat. U každého hesla je uvedená stránka, na které se vyskytuje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517eb41be51a0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
D_Jelenova_Svet_zvirat.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse