Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Daně a daňová struktura ČR - maturitní práce

Daně a daňová struktura ČR - maturitní práce

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Praha 5 - Motol

Charakteristika: Práce charakterizuje daně, popisuje jejich vývoj a daňové principy v tržní ekonomice. Poté se věnuje daňové soustavě ČR, tedy typům a jednotlivým druhům daní. V přílohách jsou obsaženy tabulky popisující vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob, vývoj sazby daně z příjmu právnických osob, sazby daně dědické a darovací, sazby daně silniční, DPH v zemích EU a daňový kalendář pro rok 2007.

Obsah

1.
Úvodem
1.1
Charakteristika daně
1.2.
Historie daní
1.3
Daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky
1.4
Typy daní vybírané na území České republiky
1.5
Vymezení základních pojmů
2.
Charakteristika jednotlivých druhů daní
2.1
Přímé daně
2.1.1
Daň z příjmů fyzických osob
2.1.2
Daň z příjmu právnických osob
2.1.3
Daň dědická
2.1.4
Daň darovací
2.1.5
Daň z převodu nemovitostí
2.1.6
Daň silniční
2.2
Nepřímé daně
2.2.1
Daň z přidané hodnoty
2.2.2
Spotřební daň
3.
Shrnutí
4.
Přílohy
4.1
Vývoj sazby daně z příjmu fyzických osob
4.2
Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob
4.3
Sazby daně dědické a darovací
4.4
Sazby daně silniční
4.5
Tabulka DPH v zemích EU
4.6
Daňový kalendář pro rok 2007

Úryvek

"Daň je povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje neúčelovostí a neekvivalentností tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech nebo při určitých okolnostech např. darování nebo dědění. Tvoří hlavní příjmovou část státního rozpočtu většiny zemí.

Ekonomicky je daň formou redistribuce národního důchodu. Daň je jedním z příjmů veřejných rozpočtů , mezi které patří dále např. poplatky a půjčky . Poplatky jsou ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem, půjčky jsou dobrovolné návratné platby poskytované za účelem získání úroku nebo uložení peněz, jednorázová daň je nazývána dávkou.

Charakteristický znak daní představuje jejich mimoekonomické donucení, jímž si státní moc prosazuje podíl na důchodech a majetku podřízených subjektů. Toto donucení mělo v historickém vývoji zjevnější či zastřenější formu, což je patrné i z různých názvů daní, pocházejících z otrokářské nebo feudální společnosti.

1.2. Historie daní

Stejně tak jak se vyvíjela společnost, vyvíjely se též daně a jednotlivé názory na ně. Postupem času docházelo k velmi výrazným změnám obsahu pojmu daň, co to daň je a jaká má být. Daňová teorie se vyvíjela v rámci filozofie, tak i v rámci teologie a to již za dob Aristotela, což je období starověku a středověku.

V období starověku nebyly daně vybírány pravidelně a ne v peněžní podobě. Panovník si tímto nepravidelným uvalováním daní zajišťoval prostředky na krytí mimořádných výdajů, nejčastěji válečných, ale také výdajů, které byli spojeny s chodem svého dvora a rodiny. V Řecku, a zejména pak v Římské říši byla vypracována soustava daní a daně zde byly vybírány pravidelně, to se především týkalo provincií, od vlastních občanů vybírány zpravidla nebyly. Byly vybírány daně přímé ( daň z nemovitosti, daň z hlavy a různé desátky) i daně nepřímé (cla, mýtné, poplatky na tržištích).

Ve středověku se daně postupně více monetizovaly a stávaly se pravidelnou platbou, stále však nebyly všeobecné a duchovní se šlechtou byli od daně osvobozeny. Přímé daně (kontribuce ) mohl vybírat panovník pouze se souhlasem stavů. Po nástupu Habsburků se stala otázka daní nejdůležitějším vnitrostátním problémem, který byl řešen na zemském sněmu.

Mezi první myslitele, kteří vysvětlovali jak povahu, tak i funkci dani, patřili v 18. století francouzští fyziokrati (Francois Quesnay) a angličtí klasičtí, tzv. političtí ekonomové-Adam Smith a David Ricardo.

1.3 Daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky

V podmínkách tržní ekonomiky je sedm daňových principů, a to:
• princip daňové neutrality
• princip daňové univerzality
• princip dostatečné daňové výnosnosti
• princip daňové pružnosti
• princip daňové únosnosti
• princip daňové spravedlnosti
• princip daňové spravovatelnosti
1.4 Typy daní vybírané na území České republiky

1) Přímé daně (tzv. důchodový typ) – platí je plátce přímo do státního rozpočtu prostřednictvím státních institucí a je obeznámen s jejich výší.
• Daň z příjmů fyzických a právnických osob – zde se odvádí daň z veškerých příjmů podnikatelských a nepodnikatelských subjektů dle státem stanovených pravidel. Platba této daně plyne do státního rozpočtu a dále do rozpočtu krajů a obcí.
• Daň z nemovitostí (pozemky a stavby) – předmětem této daně jsou pozemky ležící na území našeho státu (zemědělská i nezemědělská půda) a stavby jako např. budovy, byty, nebytové prostory, ale také věže stožáry nebo oplocení. Platba této daně plyne do rozpočtu obce. Tato daň patří mezi nejstarší daně vůbec.
• Daň dědická, darovací, z převodu nemovitosti – jednorázové majetkové daně. Dani dědické podléhá bezúplatné nabytí majetku na základě dědictví, které je stanoveno v závěti nebo zákoně. Dani darovací podléhá darování majetku, kterým se rozumí bezúplatný převod na základě právního úkonu. Dani z převodu majetku podléhá úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti. Platby těchto daní plynou do státního rozpočtu.
• Silniční daň - jejím předmětem jsou silniční a motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou používána k dosahování příjmů tzn. k podnikání. Jde o jeden z novějších typů daně. Platby této daně plynou do silničního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)."

Poznámka

Maturitní práce 2007. Celkový počet stran práce i s přílohami je 32.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse